Duh Sveti poučavat će vas o svemu

Evanđelje dana za nedjelju, 5. lipnja 2022. godine: Duh Sveti poučavat će vas o svemu. (Ivan 14, 15-16.23b-26)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.
To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.« (Ivan 14, 15-16.23b-26)

Evanđelje dana – komentar

Gospodin Isus će uskoro napustiti svoje učenike i bit će tužni. Kako će mu moći izraziti svoju ljubav? Odgovor je bio – u držanju njegovih zapovijedi. Ne suzama, nego posluhom. Gospodinove su zapovijedi upute koje nam je dao u evanđeljima, kao i u ostalim dijelovima Novoga zavjeta.

Gospodin će moliti Oca da pošalje drugoga Branitelja – onoga koji je poslan drugome u pomoć. Prevodi se i kao Zagovornik (1. Ivanova 2,1). Gospodin je naš Zagovornik ili Pomoćnik. Duh Sveti ostaje s vjernicima zauvijek.

Dok je još bio s njima, naš je Gospodin do određene mjere poučavao svoje učenike. Nije im mogao otkriti više istine, jer je nisu ni mogli primiti.

Ali Duh Sveti će otkriti više toga. Otac ga je na Pedesetnicu poslao u Kristovo ime. Duh je došao u Kristovo ime u tom smislu da je došao predstavljati Kristovo dobro na Zemlji. Nije došao proslaviti sebe, nego dovesti muškarce i žene Spasitelju. “Poučavat će vas o svemu”, znači da Duh Sveti podsjeća na sve što je Spasitelj naučavao. Zapravo, moglo bi se reći da je Gospodin Isus iznio zametak svog učenja koje je Duh Sveti razvio u ostalom dijelu Novoga zavjeta. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, pomozi da moja ljubav prema Tebi bude iskrena. Želim Te proslavljati riječima i djelima i biti izvršitelj Tvojih riječi. Neka Duh Sveti oblikuje moj karakter, neka mi ukaže na one stvari koje su loše u mome životu, tako da budem što sličniji Tvome Sinu. Amen!