Evo, začet ćeš i roditi sina

Evanđelje dana za subotu, 25. ožujka 2023. godine: Evo, začet ćeš i roditi sina. (Luka 1, 26-38). 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje. (Luka 1, 26-38)

Evanđelje dana – komentar

U šestom mjesecu Elizabetine trudnoće anđela Gabriela Bog šalje “djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija”. Marija je bila zbunjena anđelovim riječima i razmišljala je kakav bi to mogao biti pozdrav.

Mladoj djevojci zaručenoj za Josipa stižu riječi utjehe i obećanja: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.” Ime “Isus” imalo je posebno značenje za nju i sve Izraelce, jer je izvedeno iz hebrejske riječi koja znači “spasitelj” i označava obećanje onoga koji spašava Božji narod od grijeha njihovih. Ne samo da će Marija začeti dijete na način za koji se dosad nije čulo, nego će dijete imati posebnu ulogu u spasenju cijeloga Božjeg naroda.

Prekrasna razmjena između Marije i anđela Gabriela nastavlja izražavati čisti i jednostavni Božji dar Mariji: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.” Unutar ovog stiha imamo osnovu zašto je kršćanska vjera usredotočena na trojedinog Boga. Sve tri osobe Trojstva ovdje su prisutne.

Marija, potom, posjećuje svoju rođakinju i nekadašnju nerotkinju. Ključ za tumačenje prva dva poglavlja Evanđelja po Luki prisutan je u poruci anđela: “Ta Bogu ništa nije nemoguće.” Doista, samo Bog može učiniti čudo onda kada sve izgleda kao da je gotovo. I učinio je čudo: poslao je Sina na ovaj grešan svijet da nas spasi od vječne kazne.

Konačni Marijin odgovor u našem današnjem tekstu izražava vjeru mlade majke i izabranice Božje: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!”

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, zahvalni smo što si Svemoguć i što činiš divna djela. Najveće od svih je što si poslao svoga Sina da nas spasi od kazne za grijehe. Bez Tvoje milosti bili bismo zauvijek izgubljeni, a danas smo po vjeri u Isusa članovi Tvoje obitelji. Molimo Te da nas Tvoj Duh ispunjava, ukazuje na stvari kojih se trebamo odreći i na područja gdje se trebamo mijenjati. Pomozi da budemo ljudi vjere, poput Marije i Elizabete, i da Ti služimo u poniznosti. Amen!