Ta Bogu ništa nije nemoguće!

Evanđelje dana za četvrtak, 8. prosinca 2022. godine: “Ta Bogu ništa nije nemoguće!” (Luka 1, 26-38)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.

No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje. (Luka 1, 26-38)

Evanđelje dana – komentar

Marija jasno vidi najizvanredniju stvar vezanu uz Boga: On samo što nije promijenio tijek ljudske povijesti; najvažnija tri desetljeća svih vremena samo što nisu počela.

A gdje je Bog? Zaokupirao se dvjema neprimjetnim, poniznim ženama – jedna je stara i nerotkinja (Elizabeta), jedna je mlada i djevičanska (Marija).

A Marija je toliko potaknuta Božjom vizijom, ljubiteljem poniznih, da iz nje izlazi pjesma – pjesma koja je postala poznata kao „Hvalospjev“ (Lk 1,46-55).

Marija i Elizabeta su predivne junakinje Lukina zapisa. On voli vjeru ovih žena. Stvar koja ga najviše impresionira, čini se tako, i stvar koju želi utisnuti u Teofila, svoga plemenitog čitača, neprimjetnost je i radosna poniznost Elizabete i Marije.

Elizabeta u Evanđelju po Luki 1,43 kaže: „Odakle onda meni to da majka Gospodina moga dolazi k meni?“ A Marija u Evanđelju po Luki 1,48 kaže: „Milostivo pogleda na neznatnu službenicu svoju.“

Jedini ljudi čija duša uistinu može veličati Gospodina su ljudi poput Elizabete i Marije – ljudi koji priznaju svoje neprimjetno stanje i koji su preplavljeni susretljivošću veličanstvenog Boga. (John Piper)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Vječni Bože, hvala Ti što si izabrao doći na Zemlji po ženi Mariji koja te je nosila i donijela na ovaj svijet. Hvala Ti na njezinoj zadivljujućoj i požrtvovnoj vjeri koja nas sve nadahnjuje. Daj da i mi, poput Marije i Elizabete, koje su tada iščekivale Tvoj dolazak, poniznog srca iščekujemo Tvoj drugi dolazak na ovu Zemlju. Amen.