Gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce

Evanđelje dana za petak, 17. lipnja 2022. godine: Gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. (Matej 6, 19-23)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne zgrćite sebi blago na zemlji,
gdje ga moljac i rđa nagrizaju
i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu.
Zgrćite sebi blago na nebu,
gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju
i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.
Doista, gdje ti je blago,
ondje će ti biti i srce.
Oko je tijelu svjetiljka.
Ako ti je dakle oko bistro,
sve će tijelo tvoje biti svijetlo.
Ako ti je pak oko nevaljalo,
sve će tijelo tvoje biti tamno.
Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tamna,
kolika će istom tama biti?« (Matej 6, 19-23)

Evanđelje dana – komentar

U današnjem tekstu evanđelja Isus pobija sve ljudske savjete o skrbi za financijski sigurnu budućnost. Kad kaže: “Ne sabirite blago na zemlji”, želi reći da nema nikakve sigurnosti u materijalnim stvarima. Isus kaže da je jedino ulaganje koje ne može propasti blago u Nebu.

Ovaj odličan stav prema novčanim sredstvima temelji se na načelu: gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. Ako je vaš novac u čeličnom sefu, tada su u njemu vaše srce i želje. Ako je vaše blago u Nebu, vaše će zanimanje biti usredotočeno na Nebo.

Isus je uvidio da će njegovim sljedbenicima biti teško shvatiti kako se uopće može provesti njegovo neuobičajeno učenje o sigurnosti za budućnost. Stoga je upotrijebio usporedbu o ljudskom oku kako bio iznio pouku o duhovnom vidu. Rekao je da je oko svjetiljka tijelu. Kroz oko tijelo dobiva svjetlo i može vidjeti. Ako je oko čisto, sve tijelo je preplavljeno svjetlošću. Ali ako je oko loše, tada je vid pogoršan. Umjesto svjetla nastupa tama.

Isus pridodaje iskaz: ako je dakle svjetlost koja je u tebi – tama, kolika li je tek tama? Drugim riječima, ako znaš da Krist zabranjuje pouzdanje u zemaljsko blago za sigurnost, a ipak to činiš, tada pouke koje nisi poslušao postaju tamom – veoma jakim vidom duhovne sljepoće. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isus, Ti si Svjetlo svijeta – obasjaj moje srce da mogu prepoznati sve loše stvari u njemu i uz Tvoju pomoć ih se riješiti. Nesavršen sam, ali Ti si savršen i stalo Ti je do mene. Hvala za Tvoju bezgraničnu ljubav. Pomozi da ne težim za materijalnim bogatstvom, nego da moj pogled bude usmjeren ka nebeskoj domovini. Amen!