Ivan je glasnik koji pripravlja put Gospodinu

Evanđelje dana za četvrtak, 16. prosinac 2021. godine: Ivan je glasnik koji pripravlja put Gospodinu. (Luka 7, 24-30)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad Ivanovi glasnici odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izašli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izašli vidjeti: Čovjeka u mekušaste haljine odjevena? Eno, oni u sjajnoj odjeći i raskošju po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izašli vidjeti? Proroka? Uistinu, kažem vam, i više nego proroka! On je onaj o kome je pisano: Evo, šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.
Kažem vam: među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. A ipak, i najmanji u kraljevstvu Božjem veći je od njega.«

Sav narod koji ga je slušao, pa i carinici, uvidješe pravednost Božju: pokrstiše se Ivanovim krstom. Naprotiv, farizeji i zakonoznanci ometoše što je Bog s njima naumio jer ne htjedoše da ih Ivan krsti. (Luka 7, 24-30)

Evanđelje dana – komentar

Što god mu rekao nasamo, javno je Isus za Ivana imao samo hvalu. Kad je narod grnuo u pustinju blizu Jordana, što su očekivali da će vidjeti? Prevrtljiva, beskarakterna, kolebljiva prevrtljivca? Ivana nitko nikada ne bi mogao optužiti da je trska koju vjetar njiše.

Jesu li onda možda očekivali da će vidjeti nekog plejboja koji kao da dolazi iz Hollywooda, moderno odjevenog, što uživa u raskoši i dokolici? Ne, takvi se ljudi motaju po kraljevskim dvorima, nastojeći uživati u svim blagodatima.

Kad je Ivan došao na scenu, ljudi su čuli Ivanov ljudski glas; ali ispod tog glasa osjetili su Božju snagu i prisutnost. On je pripremio put za Mesiju i otvorio srca ljudi Spasitelju Isusu.

Ljudi su zato izišli ide proroka – utjelovljenu savjest koja objavljuje riječ živoga Boga ma koliko ga to koštalo. Štoviše, bio je on i više nego prorok. Isus je naveo jedno mjesto iz Malahije 3, 1 kako bi pokazao da je Ivan obećan u Starom zavjetu, ali je pritom uveo jednu malu izmjenu. U Malahiji 3, 1 piše: “Evo šaljem glasnika, da put preda mnom pripravi.” Ali Isus navodi ovako: “Evo, šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.” Zamjenica “mnom” promijenjena je u “tobom”.

Isus nastavlja hvaliti Ivana tvrdeći da među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. To znači da nitko drugi nije imao povlasticu objaviti dolazak Kralja. Ivan je u tome jedinstven. Također podsjeća na odobravanje na koje je naišlo Ivanovo propovijedanje: i običan narod i priznati grešnici, poput carinika, pokajali su se i krstili u Jordanu. Vjerujući Ivanovoj poruci i djelujući s njom u skladu, priznadoše pravednost Božju, tj. ocijeniše da je Bog pravedan kad od naroda Izraela traži da se najprije pokaje prije nego što Krist bude mogao njime vladati. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, divim se kada vidim koliko držiš do svojih obećanja i koliko si vjeran svome narodu. Hvala Ti što si poslao Ivana da pripravi put Spasitelju Isusu i potiče ljude da se pokaju i krste. Cijenim njegov primjer služenja. Osvjedočen sam jasnoćom njegove poruke. Znaš da sam se pokajao za sve grijehe i povjerovao u sve što je Isus učinio na križu za mene. Pomozi mi da budem sličniji Ivanu u mojoj službi mome Kralju Isusu. Amen.