Iz obilja srca usta govore

Evanđelje dana za nedjelju, 27. veljače 2022. godine: Iz obilja srca usta govore. (Luka 6, 39-45)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.
Sto gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: ‘Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku’, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.
Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga.
Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.« (Luka 6, 39-45)

Evanđelje dana – komentar

Isus nas upozorava na to da je stupanj do kojeg mogu biti blagoslovom drugima ograničen njihovim vlastitim duhovnim stanjem. Slijepac ne može voditi slijepca; obojica će upasti u jamu. Ne možemo dati ono što sami nemamo. Ako smo slijepi na neke istine Božje riječi, ne možemo pomoći nekome drugom u tim pitanjima. Ako u našem duhovnom životu postoje područja sljepoće, možemo biti uvjereni da će područja sljepoće biti i u životima naših učenika.

Čovjek ne može naučavati ono što ne zna. Svoje učenike ne može dovesti do razine više od one koju je sam postigao. Što ih više poučava, to su mu više nalik. Ali njegov stupanj rasta tvori onu gornju granicu do koje ih može dovesti.

Jednoga dana neki čovjek prolazi gumnom gdje se mlati žito. Iznenadan nalet vjetra podiže maleni trun pljeve i nanese ga ravno u njegovo oko. On trlja oko kako bi uklonio dražilo, no što više trlja to ga više draži. Upravo tada nailazi neki drugi čovjek, vidi nevolju onog prvoga i ponudi mu pomoć. Ali iz njegova oka viri brvno! Baš i ne može pomoći, jer ne vidi što čini. Jasna pouka jest da učitelj ne može svojim učenicima govoriti o pogreškama u njihovim životima ako takve – ali neusporedivo veće pogreške – ima u vlastitom životu, a ne može ih vidjeti. Želimo li pomoći drugima, naši životi moraju biti primjereni.

Još jedna slika koju Gospodin rabi je slika stabla i njegova ploda. Stablo donosi plod, dobar ili nevaljao, ovisno o tome kakvo je. Tako je i u području učeništva: čovjek koji je moralno čist i duhovno zdrav može donijeti blagoslov za druge iz dobre riznice svoga srca. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, oprosti što često primjećujemo ono što je loše u životima drugih. Brzo smo spremni osuditi njihove nesavršenosti i grijehe, a nismo svjesni koliko smo sami nesavršeni i živimo od Tvoje milosti. Pomozi da ne osuđujemo druge, nego ih ljubimo i svojim primjerom ukazujemo na put vjere. Neka nas Duh Sveti potiče da se mijenjamo kako bismo bili što više Tebi sličniji. Amen!

NAJNOVIJE!