Između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima

Evanđelje dana za subotu, 28. listopada 2023. godine: Između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima. (Luka 6, 12-19)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane iziđe Isus na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima: Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanog Revnitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica.
Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koje su mučili nečisti dusi. Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala. (Luka 6, 12-19)

Evanđelje dana – komentar

U današnjem odlomku evanđelja vidimo Isusa na gori kako provodi noć u molitvi. Očito ima poseban zadatak koji mora obaviti sljedeći dan, a to je odabir 12 muškaraca koji će postati njegovi apostoli. To samo pokazuje da se trebamo usrdno moliti, osobito kada trebamo donijeti važnu odluku. Molimo za snagu za donošenje teških odluka. Molimo za mudrost kako bismo mogli razlučiti Božju volju u našem životu. Molimo za poniznost i čistoću srca da što god činimo, činimo na slavu Božju.

PROČITAJTE: Dvanaestorica apostola: Tko su bili Isusovi učenici?

Nakon molitve, Isus je odabrao dvanaest ljudi koji će činiti jezgru Njegove zajednice i nastaviti Njegovo poslanje nakon što se vrati Ocu. Koju je kvalifikaciju ovih 12 muškaraca imalo da zasluže takvo posebno imenovanje? Očito su bili previše obični da bi se uopće kvalificirali. Ipak, Isus je u njima vidio nešto što moderni stručnjaci za ljudske resurse možda ne vide. U srcu ovih običnih ljudi Isus je vidio sjeme vjere. Prisjetite se da su se u Ivanu 6, 67 mnogi njegovi učenici okrenuli od njega pa je Isus upitao dvanaestoricu: “Hoćete li i vi otići?” Petar, govoreći u ime ostalih, odgovori: “Gospodine, kome da idemo?” Evo ih! Vjerovali su da Isus ima riječi vječnog života. To je njihova najveća kvalifikacija!

Nakon imenovanja, 12 apostola sišlo je s Isusom na ravno tlo. Veliko mnoštvo pristupilo je Isusu da ga čuje i ozdravi. Kao dio njihove obuke, mogli bismo pretpostaviti da su pomagali Isusu, ali što je još važnije, svjedočili su kako je MOĆ proizašla iz Isusa dok je liječio bolesne i one koje su mučili nečisti duhovi.

Sljedeće tri godine apostoli su hodali s Isusom. S Njim su jeli i pili. Poslušali su ga i Isus ih je jednom poslao u misije u druge gradove s jasnim uputama. Konačno, Isus ih je osnažio Duhom Svetim na dan Pedesetnice. Tako se Isus brine za one koje je pozvao.

Možemo li biti jedan od 12 “apostola” u vlastitoj zajednici? Možemo misliti o sebi da smo nedostojni, jer smo previše obični za veliki zadatak spašavanja čovječanstva, ali ako vjerujemo Bogu i stavimo Mu se na raspolaganje, Duh Sveti nas može osnažiti i transformirati u korisne sluge. S Njim ništa nije nemoguće. Moć dolazi od Njega! Treba nam samo vjera.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Svemogući Bože, hvala što si mislio na mene prije postanka svijeta. Znao si kad ću Ti se predati i postati Tvoje dijete. Daj mi srce koje te želi častiti djelima i riječima. Poput Dvanaestorice, neka me Tvoj Duh potiče da izgubljenima svjedočim da ima nade i da je ta nada Isus Krist. Amen!

NAJNOVIJE!