Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji

Evanđelje dana za ponedjeljak, 20. ožujka 2023. godine: Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji. (Matej 1, 16. 18-21. 24a)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nade se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji. (Matej 1, 16. 18-21. 24a)

Evanđelje dana – komentar

Za rođenje Mesije značajna je situacija Marije kao trudne i Josipova dilema. Josip, sin Davidov, bio je zbunjen, ali ga je anđeo uvjerio u snu. Josipu je rečeno o obećanom djetetu kojem će dati ime Isus, čija će misija biti spasiti svoj narod od njihovih grijeha.

Ni sam Josip još nije znao pravo objašnjenje Marijina stanja. Na svoju se zaručnicu mogao srditi zbog dvoga: zbog njezine očigledne nevjere; i drugo, bit će gotovo neizbježno optužen za suučesništvo. Njegova ljubav prema Mariji i želja za pravdom naveli su ga na odluku da raskine zaruke tajnom rastavom. Želio je izbjeći javnu sramotu koja obično prati takav postupak.

Dok je taj plemenit i razborit čovjek razrađivao svoju strategiju da zaštiti Mariju, u snu mu se ukaza anđeo Gospodnji. Pozdrav “Josipe, sine Davidov” trebao je nedvojbeno uzdrmati svijet o njegovu kraljevskom podrijetlu i pripraviti ga za neobičan dolazak Izraelova Mesije – Kralja.

Ipak, nije se trebao bojati vjenčanja s Marijom. Svaka sumnja u pogledu njezine čistoće bila je neosnovana. Njezina trudnoća bila je čudo Duha Svetoga. Izaijino tajno proročanstvo sada se ispunilo u Marijinu Djetetu: “Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku.” To proročanstvo iz Izaije 7, 14 uključilo je predviđanje jednog jedinstvenog rođenja (“Evo, začet će djevica”), Djetetov spol (“i roditi sina”) i Djetetovo ime (“nadjenut će mu ime Emanuel”).

Kao posljedica anđelova upletanja, Josip je odustao od svoje nakane da se rastavi od Marije. I dalje je priznavao njihove zaruke sve do Isusova rođenja, nakon čega ju je oženio. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, hvala što nikad nisi digao ruke od nas grešnika. Zbog ljubavi prema nama, poslao si svoga Sina Isusa na ovaj svijet. Hvala Ti što je došao izbaviti nas od grijeha. Da nije Tvoje milosti, vječnost bismo proveli u paklenome ognju. Ovako, po vjeri u sve što je Isus učinio za nas smo pomireni s Tobom i naša su imena zapisana u Knjizi života. Amen!

NAJNOVIJE!