Kad vidite da to biva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje!

Evanđelje dana za petak, 1. prosinca 2023. godine: “Kad vidite da to biva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje! (Luka 21, 29-33)

Čitanje Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«

VIDI OVO: Što je Kraljevstvo Božje? 10 stvari koje trebamo znati

Evanđelje dana – komentar

Isus je prorekao dva događaja za koje se moramo pripremiti. Jedno je nevolja, a drugo njegov drugi dolazak. Naše doba sigurno je vidjelo velike nevolje – dva svjetska rata, holokaust u kojem je stradalo šest milijuna Židova, progon i mučeništvo bezbrojnih kršćana pod tiranijom komunizma, militantnog islama i ateističkih režima. Mnogi kršćani u slobodnim nacijama nisu svjesni nevolje Crkve koja pati u potlačenim mjestima. Moramo “bdjeti” s njima i moliti za njih.

Isus je koristio sliku smokve kako bi svoje učenike naučio važnoj lekciji o čitanju “znakova vremena”. Smokva je bila čest i važan izvor hrane za Židove. Rodila je dva puta godišnje, u jesen i rano proljeće. Talmud kaže da je prvi plod došao dan nakon Pashe. Židovi su vjerovali da će Mesija, kada dođe, uvesti Božje kraljevstvo u vrijeme Pashe. Znakovi proljeća vidljivi su svima koji mogu vidjeti. Isto tako i znakovi Božjeg kraljevstva i njegova dolaska. “Pupanje” Božjeg kraljevstva počinje najprije u srcima onih koji su prijemljivi za Božju riječ. Oni koji se uzdaju u Božju riječ donosit će plodove njegova kraljevstva. A kakvi su plodovi toga kraljevstva?

Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome. (Rimljanima 14,17)

Ne znamo kada će se Gospodin ponovno vratiti. Ali Gospodin nam daje znakove, ne samo da nas “probudi” kao upozorenje, već i da “probudi naš duh” da uvijek budemo spremni i željni vidjeti njegovo kraljevstvo kako dolazi u svoj svojoj moći i slavi. “Dan Gospodnji” će izazvati strah u onima koji odbacuju kraljevstvo Božje, ali će to biti dan radosti za one koji čeznu vidjeti Gospodina licem u lice. Gospodin želi da budemo ispunjeni radosnim iščekivanjem njegova dolaska. On nam sigurno dolazi svaki dan i kuca na vrata naših srca. I sigurno će opet doći da uspostavi svoje kraljevstvo u svoj njegovoj punini. Čitaš li “znakove vremena” i moliš li da se Božje kraljevstvo potpuno otkrije?

Dok će Hram postati ruševina, Jeruzalem će biti uništen, a nebo i zemlja će proći, jedno će trajati zauvijek: Isusove riječi! Njegova su obećanja vjerna i sigurna. Njegove riječi su istinite i trajne. Zato zahvalimo na Njegovim riječima što ih je podijelio s nama.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Oče Nebeski, hvala Ti za Isusovu poruku i za svaku Njegovu riječ i obećanje koje je dao. Pomozi mi da ih nastojim učiti, uključiti ih u svoj svakodnevni život i graditi svoju budućnost na istinama i obećanjima Svete Riječi. U Isusovo ime. Amen.

NAJNOVIJE!