Ne možete svatove prisiliti da poste dok je zaručnik s njima

Evanđelje dana za petak, 2. rujna 2022. godine: Ne možete svatove prisiliti da poste dok je zaručnik s njima. (Luka 5, 33-39)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Rekoše Isusu farizeji i pismoznanci: »Učenici Ivanovi, a tako i farizejski, počesto poste i obavljaju molitve, tvoji pak jedu i piju.« Reče im Isus: »Ne možete svatove prisiliti da poste dok je zaručnik s njima. Doći će već dani: kad im se ugrabi zaručnik, tada će postiti, u one dane!«
A kazivao im je i prispodobu: »Nitko neće otparati krpe s novog odijela da je stavi na staro odijelo. Inače će i novo rasparati, a starom neće pristajati krpa s novoga.«
»I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će novo vino proderati mješine pa će se i ono proliti i mješine će propasti. Nego, novo vino neka se ulijeva u nove mješine!«
»I nitko pijuć staro, ne zaželi novoga. Ta veli se: ‘Valja staro!’« (Luka 5, 33-39)

Evanđelje dana – komentar

Isus je započeo nešto svježe i novo, utemeljeno na milosti i istini. Njegov pokret bio je nespojiv s judaizmom, osobito s legalističkim naglaskom na Zakonu. Dakle, u prispodobama, stara odjeća i stari mjehovi izjednačeni su sa judaizmom, a nova odjeća i novi mješine predstavljaju nova Isusova učenja puna milosti.

Farizeji i pismoznanci pristupili su Isusu, jer su smatrali da postoji problem. Oni i Ivanovi učenici su često postili, a Isusovi učenici nisu. Zašto nisu? Gospodin je odgovorio jednom slikom. On je zaručnik, a njegovi učenici svatovi. Sve dok je bio s njima, nije bilo nikakva razloga postiti u znak žalosti. Ali on će im se ugrabiti; tada će njegovi učenici postiti. On je bio ugrabljen od njih – u smrti i ukopu – a od svog uskrsnuća tjelesno nije sa svojim učenicima. Iako Isusove riječi ne zapovijedaju post, one ga zacijelo odobravaju kao prikladno ponašanje za one koji čekaju Zaručnikov povratak. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, pomozi da poput Tebe odvajamo vrijeme za molitvu i čitanje Tvoje Riječi. Pomozi da nam ne bude teško ponekad uzeti vrijeme za post i dopustiti Tvome Duhu da radi u nama i upućuje nas na stvari kojih se trebamo odreći. Dok čekamo Tvoj povratak, pomozi da budemo aktivni članovi Tvoga kraljevstva i da radimo na spašavanju izgubljenih u ovome svijetu. Amen!

NAJNOVIJE!