Ne priječite djeci k meni: takvih je kraljevstvo nebesko!

Evanđelje dana za subotu, 19. kolovoza 2023. godine: Ne priječite djeci k meni: takvih je kraljevstvo nebesko! (Matej 19, 13-15)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Doniješe Isusu dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili. Nato će im Isus: »Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!« I položi ruke na njih pa krene odande. (Matej 19, 13-15)

Evanđelje dana – komentar

Roditelji su donijeli Isusu svoju dječicu da ih blagoslovi Učitelj – Pastir. Učenici su smatrali da je to smetnja i dodijavanje i branili su roditeljima. Ali Isus se upleo riječima: “Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!”.

PROČITAJTE: Pustite djecu, neka dolaze k meni

Iz tih Gospodinovih riječi proistječe nekoliko važnih pouka. Prvo: slugu Božjega su se trebale dojmiti zbog važnosti dopiranja Riječju Božjom do djece, čiji su umovi najprijemljiviji. Drugo: djecu koja žele ispovjediti svoju vjeru u Gospodina Isusa treba ohrabriti, a ne odvraćati. Nitko ne zna koliko je stara najmlađa osoba u paklu. Ako neko dijete uistinu želi biti spašeno, ne treba mu govoriti da je premlado. Djeca ne moraju odrasti da bi bila spašena, nego odrasli moraju biti poput djece. I treće: te riječi našega Gospodina odgovaraju na pitanje: “Što se događa s djecom koja umru prije no što dođu u doba odgovornosti?” Isus je rekao: “… takvih je kraljevstvo nebesko”, a to bi trebalo biti dostatno jamstvo roditeljima koji su izgubili svoju dječicu. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Isuse, Sine Božji, vjerujemo u Tebe kao svog Spasitelja i želimo biti izvršitelji Tvojih riječi. Svakoga dana nas ispuni Duhom Svetim i vodi nas do onih koji još trebaju čuti Radosnu vijest i obratiti se. Neka ih ničim ne priječimo da dođu Tebi. Amen!

NAJNOVIJE!