Nečisti su duhovi vikali: »Ti si Sin Božji!«
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za četvrtak, 18. siječnja 2024. godine: Nečisti su duhovi vikali: »Ti si Sin Božji!« (Marko 3, 7-12).

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona — silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu.

Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli. Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: »Ti si Sin Božji!« A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju. (Marko 3, 7-12)

Evanđelje dana – komentar

Odlazeći iz sinagoge, Isus se povuče ka Galilejskom moru. U Bibliji more često simbolizira pogane. Stoga je to moglo označavati Njegovo okretanje od Židova poganima. Silno je mnoštvo nagrnulo ne samo iz Galileje nego i iz udaljenih krajeva. Gužva je bila tako velika da je Isus zatražio lađicu kojom bi se otisnuo od obale kako ga oni koji su došli po ozdravljenje ne bi zgnječili.

Kad su nečisti duhovi u mnoštvu vikali da On Sin Božji, strogo im je prijetio da to prestanu govoriti. Kao što je već rečeno, nije htio prihvatiti svjedočenje zlih duhova. Nije nijekao da je Sin Božji, ali je odabrao odlučivati o vremenu i načinu na koji će se kao takav otkriti. Isus je imao iscjeliteljsku moć, ali su se Njegova čudesa zbivala samo na onima koji su došli tražiti pomoć. Tako je i sa spasenjem. Njegova moć spasenja dostatna je za sve, ali je djelotvorna samo za one koji Mu vjeruju.

Iz Spasiteljeva poslanja saznajemo da potreba ne stvara poziv. Potrebe je bilo posvuda. Isus je bio ovisan o uputama od Boga Oca kad se postavljalo pitanje gdje je i kada služiti. Tako mora biti i s nama. (prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama MacDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Ljubljeni Bože, Darivatelju svakog dobra, molim Te, pomozi mi da vidim stvari za koje si me stvorio. Štoviše, dragi Oče, potakni me da činim te stvari bez obzira mislio ja za njih da su ružne ili dobre, jer znam da ćeš sve što Ti darujem upotrijebiti na Svoju slavu i na blagoslov drugih. U Isusovo ime, molim, amen.