Nije li ovu kćer Abrahamovu trebalo odriješiti od spona u dan subotni?

Evanđelje dana za ponedjeljak, 30. listopada 2023. godine: Nije li ovu kćer Abrahamovu trebalo odriješiti od spona u dan subotni? (Luka 13, 10-17)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne je subote naučavao Isus u nekoj sinagogi. Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: »Ženo, oslobođena si svoje bolesti!« I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.
Nadstojnik sinagoge — ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio — govoraše mnoštvu: »Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni!« Odgovori mu Gospodin: »Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?« Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio. (Luka 13, 10-17)

Evanđelje dana – komentar

Slabost, tjelesna ili duhovna, može nas zadesiti iz raznih razloga i Bog je može upotrijebiti za neku svrhu koju ne razumijemo. Kada je Isus naišao na staricu koja je bila iscrpljena i nije mogla stajati uspravno, dao joj je riječi vjere i slobode i vratio joj zdravlje. Sigurno je mnogo patila, i fizički i duhovno osamnaest godina. Isus je primijetio da ju je Sotona svezao. Kako Sotona to može učiniti? Biblija pokazuje da Sotona djeluje u svijetu zlonamjerno i može uzrokovati ozljede – duhovne prirode, a neizravno čak i fizičke prirode. Sotonina moć, međutim, nije beskonačna. On ne može spriječiti izgradnju Božjeg kraljevstva ili zaustaviti Božju vladavinu u našim životima.

PROČITAJTE: Ozdravlja li Bog i danas?

Isus pokazuje Božju moć. Bila je potrebna samo jedna Isusova riječ da ovu ženu odmah oslobodi njezine bolesti. Vjerujete li u Isusovu moć da vas oslobodi od nevolja ili potlačenosti? Židovski su vođe bili ogorčeni što je Isus takvo djelo obavljao u subotu, na dan odmora. Bili su toliko zaokupljeni svojim ritualnim svetkovanjem subote da su izgubili iz vida Božje milosrđe. Isus je liječio subotom jer Bog se nikada ne odmara od pokazivanja svoje milosti i ljubavi. Bog ima moć promijeniti nas, duhovno i fizički.

Postoji li nešto što vas drži vezanim ili vas opterećuje? Donesite to Bogu u molitvi i vjerujte da On sve može. Molite da se Njegova volja izvršava u vašem životu.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, Ti daješ slobodu onima koji se u Tebe uzdaju. Oslobodio si nas od kazne za grijeh i želiš nas osloboditi od svake naše slabosti. Pomozi da se uvijek oslanjamo na Tebe i Tvoju milost. Samo je Tebi sve moguće. Amen!

NAJNOVIJE!