Koliku moć Sotona ima?
Foto: Pixabay

Sotona ima moć jer je anđeosko biće, no ona je ograničena budući da ga je Bog stvorio. Ne trebate ga se bojati, a doznajte i zbog čega.

Sotona kao anđeosko biće ima moć više nego bilo koje ljudsko biće. Nakon što je pao, on u svojim namjerama predvodi druge pale anđele, poznate i kao demone. Također će biti duhovna sila iza Antikrista u posljednjim danima (Otkrivenje 13).

Moć Sotone je ograničena

Sotonina moć je ograničena jer ga je stvorio Bog (izvorno kao anđela). Budući da je Bog svemoćan, Sotona ima daleko manju moć od Boga i može djelovati samo onoliko koliko Bog dopušta da bi se ostvarila Njegova savršena i suverena volja.

Sotona nije sveprisutan

Važno je također naglasiti da Sotona nema moć da bude sveprisutan. Drugim riječima, kao duhovno biće ne može biti na svim mjestima u bilo kojem trenutku kao što to može Bog. Ograničen je radom na jednom mjestu istodobno, koristeći druge zle duhove za izvršavanje zadataka izvan njegovih mogućnosti.

Moć sotone je manja od moći Duha Svetoga

Sotonina moć je manja od moći Duha Svetoga u životu kršćanina. Novi zavjet nudi mnogo primjera kršćana koji su snagom Duha Svetoga pokazali vlast nad zlim duhovima.

Na primjer, Filip je protjerao mnoge demone: “Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi.“ (Djela 8,6-7).

Sotona nije sveznajući

Za razliku od Boga, Sotona nije sveznajući. Sotona ne zna sve detalje Božjeg plana. U stvari, budući da Sotona može djelovati samo kako Bog dopušta, čak i njegova zla djela služe kao dio Božjeg božanskog plana.

Na primjer, kada je Sotona nevoljama pogodio Joba, njegovi su postupci u konačnici doveli do Božje volje u kojoj je Job izdržao patnju i bio blagoslovljen dvostruko više u odnosu na ono što je imao u početku.

Sotonino vrijeme je ograničeno

Sotona je ograničen vremenom. On će sada možda uništiti zemlju, ali na kraju će biti poražen. Otkrivenje 20,10 opisuje njegovu konačnu sidbinu: “A njihov zavodnik, Ðavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.”

Kršćani se ne trebaju bojati moći Sotone

Trebaju li se kršćani bojati Sotone? Ne nužno. Sotona je moćan, ali njegova se moć ne može usporediti s Božjom moći i veličinom. Kristovom snagom možemo prevladati sotonina iskušenja i pokušaje da uništi naša nastojanja da služimo Gospodinu. Jakovljeva 4,7 uči: “Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!.”