Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo!

Evanđelje dana za petak, 1. ožujka 2024. godine: Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo! (Matej 21, 33-43.45-46)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbiše njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.«
»Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.«
»Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.«
Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo — kakvo čudo u očima našim!
Zato će se — kažem vam — oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«
Kad su glavari svećenički i farizeji čuli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima. I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva jer ga je smatralo prorokom. (Matej 21, 33-43.45-46)

Evanđelje dana – komentar

Nije teško protumačiti ovu prispodobu. Bog je gospodar, Izrael vinograd (Ps 80,8; Iza 5,1-7; Jer 2,21). Ograda je Mojsijev zakon koji je Izraela razdvajao od pogana i čuvao ih kao osobit narod za Gospodina. Tijesak pak u prenesenom značenju označuje plod što ga je Izrael trebao proizvesti za Boga. Kula govori o Jahvinoj brižnoj skrbi za njegov narod. Vinogradari su svećenički glavari i pismoznanci.

Bog je uvijek iznova slao svoje sluge, proroke, narodu Izraela tražeći od vinogradara plodove zajedništva, svetosti i ljubavi. Ali, narod je prognao proroke i neke od njih ubio. Na posljetku, Bog je poslao svoga Sina govoreći: “Poštovat će mog Sina”. Svećenički glavari i pismoznanci rekoše: “Ovo je baštinik. Hajde ubijmo ga i otmimo baštinu njegovu” (st. 38). U stvarnom su životu rekli: “Pustimo li ga tako, svi će povjerovati u njega pa će Rimljani doći i oduzeti nam ovo mjesto i narod” (Ivan 11, 48). I tako su ga odbacili, izbacili i razapeli na križ.

Kad se Krist, Kamen pojavio pred graditeljima – vođama Izraela, u svojim graditeljskim nacrtima nisu imali mjesta za njega. Odbacili su ga kao beskorisnog. Ali nakon svoje smrti uskrsnuo je iz mrtvih i Bog mu je dao najuzvišenije mjesto.

Isus je zatim odsječno izjavio da će se Kraljevstvo Božje oduzeti Izraelu i dat će se narodu koji donosi njegove plodove. To se odnosi na crkvu (sastavljenu od vjerujućih Židova i pogana) ili vjerujući dio Izraela koji će živjeti u doba Drugog dolaska. Otkupljeni će Izrael donijeti plod za Boga. (William MacDonald; prema Komentaru Novoga zavjeta)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala što si prije više od 2000 godina prvi put došao na ovaj pokvaren svijet. Nisi došao uživati poput nas ljudi – došao si dati svoj život kao otkupninu za mnoge. Bez Tvoje žrtve na križu, nakon ovog života za nas ne bi bilo nade. Umrli bismo u svojim grijesima i završili u paklu. Ali, zahvaljujući svemu što si učinio za nas na križu i što si uskrsnuo, postao si naš Spasitelj od vječne propasti. Hvala Ti, amen.

NAJNOVIJE!