Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za utorak, 23. kolovoza 2022. godine: Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati. (Matej 23, 23-26)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati. Slijepe vođe! Cijedite komarca, a gutate devu!«
»Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Čistite čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. Farizeju slijepi! Očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista.« (Matej 23, 23-26)

Evanđelje dana – komentar

Kad je Bog izvorno zapovjedio svom narodu da daje desetinu, bilo je to zato da bi Ga priznali kao izvor svih darova u svojim životima. To je trebalo biti priznanje s njihove strane da je sve što imaju od Njega, da je on Gospodin i da je Njegov zakon put do spasenja. Ipak, Izraelcima je postalo lako pasti u legalizam i zaboraviti pravu svrhu desetine. Poštivali su slovo zakona i zaboravili značenje zakona: priznati Božju suverenost. Na kraju, sve što jesmo i sve što imamo pripada Bogu. Moramo koristiti svoje talente, bogatstvo i posjede za Njega i Njegovo kraljevstvo.

Posljednji “Jao” tiče se brige za vanjštinu. Farizeji, koji su pazili da održe vanjski privid religioznosti i moralnosti, imali su srca ispunjena otimačinom i brigom za sebe. Čašu i posudu su prvo trebali očistiti iznutra, to jest uvjeriti se da su im srca očišćena pokajanjem i vjerom. Tada i tek tada bi se njihovo vanjsko držanje moglo prihvatiti. Postoji razlika između naše osobe i naše osobnosti. Mi nastojimo istaknuti osobnost – ono što želimo da o nama misle drugi, a Bog ističe osobu – ono što doista jesmo. On želi istinu u unutarnjem biću (Psalam 51, 6).

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, iako Te ne mogu vidjeti, po vjeri znam da si prisutan u mom životu. Volim Te i znam da Ti voliš mene. Pomozi mi da život posvetim radu za Tvoje kraljevstvo, a ne za svoje užitke. Amen.