Pohodi nas Mlado sunce s visine

Evanđelje dana za petak, 24. prosinac 2021. godine: Pohodi nas Mlado sunce s visine (Luka 1, 67-79)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Zaharija, otac Ivanov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati:
»Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj! Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka: spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze; iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se svetog Saveza svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: da će nam dati te mu, izbavljeni iz ruku neprijateljâ, služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih, darom premilosrdnog srca Boga našega po kojem će nas pohoditi Mlado sunce s visine da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira.« (Luka 1, 67-79)

Evanđelje dana – komentar

Zaharijin hvalospjev počinje pružati odgovor na pitanje koje su mu prijatelji i rođaci postavili u stihu 66: “Što li će biti od ovoga djeteta?” Ovaj hvalospjev tradicionalno je nazvan po prvoj riječi na latinskom: Benedictus, što znači “Blagoslovljen”. Usredotočuje se na Mesiju koji će doći, na otkupljenje koje će On donijeti i na to kako će Zaharijin sin, Ivan, pripremiti put Mesiji.

Zaharija počinje blagoslovom Gospodina Boga Izraelova. On je taj koji je postigao velike stvari koje Zaharija naviješta. Primarna stvar za koju Zaharija hvali Boga jest da je pohodio i otkupio svoj narod. Otkupljenje je velika tema Svetog pisma u kojoj Bog nastoji za sebe otkupiti ono što mu je ukradeno i prodano u ropstvo. To se posebno odnosilo na Njegov narod Izrael, a Zaharija koristi mnogo terminologije Izlaska. Ljudi nisu bili samo u duhovnom i moralnom ropstvu grijeha i legalističkih zahtjeva ljudske religije, već i fizičkom za Rimsko Carstvo. Očekivanje koje je Zaharija ovdje i u sljedećim izjavama otkrio je da će ih Bog spasiti i izbaviti od svih takvih neprijatelja.

Ivan, Zaharijin sin, ispunit će židovska proročanstva i zvat će se prorokom Svevišnjega. On će postati najveći izraelski prorok (Luka 3, 1-22; 7, 28). U sljedećih nekoliko izjava, Zaharija otkriva dva proročka zadatka koja će njegov sin izvršiti. Prvo će ići pred Gospodinom da mu pripremi put. Drugi zadatak koji će Ivan postići jest davanje znanja o spasenju svome narodu. Ovo spasenje je paralelno s onim iz stiha 69, a prvenstveno se odnosi na oslobođenje Izraela od njegovih neprijatelja. Iako je to u konačnici bio Mesijin zadatak, njegov preteča će imati važnu ulogu u tome zadatku jer će pozivati Izrael na pokajanje.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Hvalim te, Svemogući Bože, zbog Tvoje moći iskazane u stvaranju. Hvalim Te za strpljenje prema nama nesavršenim ljudima i vjernost Tvojim obećanjima. Hvalim Te za Tvoju moć nad grijehom i smrću. Donio si izbavljenje svakom grešniku i pružio ruku spasa svakome tko se želi uhvatiti za nju. Ničim nismo zaslužili Tvoju naklonost, ali Ti nikad nisi odustao od nas. Hvalim Te za Tvoju ljubav i dobrotu. Amen!