Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima

Evanđelje dana za srijedu, 1. studenoga 2023. godine: Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima. (Matej 5, 1-12a)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!« (Matej 5, 1-12a)

Evanđelje dana – komentar

Koje je značenje Isusovih blaženstava i zašto su ona tako naglašena u njegovom učenju? Blaženstva odgovaraju prirodnoj želji za srećom koju je Bog stavio u svako srce. Ona nas uče konačnom cilju na koji nas Bog poziva – dolasku Božjeg kraljevstva (Matej 4, 17), gledanju Boga (Matej 5, 8), ulasku u radost Gospodnju (Matej 25, 21-23) i u njegov počinak (Hebrejima 4, 7-11). Isusova nas blaženstva također suočavaju s izborima koji se tiču ​​života koji provodimo ovdje na zemlji i načina na koji koristimo dobra koja nam on stavlja na raspolaganje.

PROČITAJTE: 8 blaženstava koja je Isus izgovorio: Tko su blaženi ljudi?

Isus nam govori da samo Bog može zadovoljiti najdublju potrebu i čežnju našeg srca. Je li ti Bog dovoljan? Bog nam nudi najveće moguće dobro – život u izobilju u Isusu Kristu (Ivan 10, 10) i obećanje beskrajne radosti i sreće u nebu.

Blaženstva koja nam Isus nudi znak su proturječja svjetovnom poimanju sreće i radosti. Kako netko uopće može pronaći sreću u siromaštvu, gladi, žalosti i progonu? Siromašni duhom nalaze dovoljno prostora i radosti u posjedovanju Boga kao najvećeg mogućeg blaga. Duhovno gladni traže hranu i snagu u Božjoj Riječi i Duhu. Tuga i žalost zbog protraćenog života i grijeha vode do radosne slobode od tereta krivnje i duhovnog ugnjetavanja.

Bog otkriva poniznima srcem pravi izvor života. Isus obećava svojim učenicima da će nebeske radosti više nego bilo što nadoknaditi nevolje i teškoće koje mogu očekivati ​​na ovom svijetu.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, povećaj moju glad za tobom i vodi me putem koji vodi do vječnog mira i sreće. Neka te želim iznad svega i nađem radost u vršenju tvoje volje. Amen!

NAJNOVIJE!