Sin Čovječji ima biti podignut
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za četvrtak, 14. rujna 2023. godine: Sin Čovječji ima biti podignut. (Ivan 3, 13-17)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.
I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji
da svaki koji vjeruje,
u njemu ima život vječni.
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.« (Ivan 3, 13-17)

Evanđelje dana – komentar

Na početku današnjeg odlomka iz Evanđelja je službena izjava o Isusovom božanstvu. Nitko nije otišao na nebo i, prema tome, nitko ne može imati savršeno znanje o Božjim tajnama, osim samoga Boga koji je postao čovjekom i sišao s neba – Isusa, druge Osobe Presvetog Trojstva. Sin Čovječji je prorečen u Starom zavjetu (usp. Daniel 7, 13) i dana Mu je vječna vlast nad svim narodima.

Brončanu zmiju koju je Mojsije postavio na stup – Bog je iskoristio da liječi one koje su u pustinji ugrizle zmije otrovnice (usp. Brojevi 21, 8-9). Isus to uspoređuje sa svojim raspećem, kako bi pokazao vrijednost svog uzdizanja na križ: oni koji na Njega gledaju s vjerom mogu dobiti spasenje. Mogli bismo reći da je razbojnik na križu prvi iskusio Kristovu spasenjsku moć na križu: ugledao je raspetoga Isusa, kralja Izraelova, Mesiju, i odmah mu je obećano da će još toga dana biti u raju (usp. Luka 23, 39-43).

Sin Božji uzeo je našu ljudsku narav da obznani skriveno otajstvo vlastitog Božjeg života (usp. Marko 4, 11; Ivan 1, 18; 3, 1-13; Efežanima 3, 9) i oslobodi od grijeha i smrti sve koji povjeruju u Njega. Takvi ne primaju samo oprost, nego i život vječni.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala što si dao svoj život kao otkupninu za moju slobodu iz ropstva grijeha. Ničim to nisam zaslužio i zahvalan sam za Tvoju žrtvu i ljubav prema meni. Prihvaćam Te za svoga Gospodina i Spasitelja i ostatak života želim provesti služeći za Tvoje kraljevstvo. Upotrijebi me za slavu Tvoga imena. Amen!