Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno

Evanđelje dana za utorak, 21. studenoga 2023. godine: “Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.” (Luka 19, 1-10)

Čitanje Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakeja. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska rasta. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći.

Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!«

A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«

Evanđelje dana – komentar

Svi volimo Zakeja, sramežljivog nadcarinika koji nije htio privući Isusovu pozornost, ali ju je na kraju privukao daleko iznad svih očekivanja. Isus je u dubini svog srca mogao vidjeti što Zakej stvarno želi te se pozvao u njegovu kuću. Svi koji su to vidjeli počeli su gunđati, ali Isus se suočio s tom kritikom objavivši da je spasenje došlo u Zakejevu kuću.

Pokušavam zamisliti sebe prisutnog u ovoj sceni: jesam li poput nesigurnog Zakeja, gomile koja se žali ili poput milosrdnog i hrabrog Isusa?

Nakon spasonosnog susreta s Isusom, Zakej je obećao da će popraviti svoj put. Mijenja li nas susret s Isusom? Je li Isus naš Spasitelj? Jesmo li i mi u stanju poput Zakeja promijeniti svoj život? Dopuštamo li Duhu Svetom da nas mijenja? Molimo Isusa za Njegovu pomoć, jer On je došao tražiti i spasiti ono što je izgubljeno.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Dragi Gospodine, razmišljajući o susretu Tebe i Zakeja, shvaćam koliko si milostiv prema svakom čovjeku koji Te iskrenog srca traži. Daj mi da budem malen poput Zakeja, koji će se svakodnevno “penjati” na mjesto Tvoje prisutnosti i kojeg će usrećiti spasonosni pogled u Tebe.

Isuse, otvaram Ti vrata mog srca i doma. Daj da me Tvoja prisutnost mijenja te da svakodnevno budem voljan mijenjati svoj život u skladu s Tvojom voljom. Amen!

NAJNOVIJE!