»Sinko! Otpuštaju ti se grijesi!«

Evanđelje dana za petak, 14. siječanj 2022. godine: »Sinko! Otpuštaju ti se grijesi!« (Marko 2, 1-12)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Pošto Isus nakon nekoliko dana opet uđe u Kafarnaum, pročulo se da je u kući. I skupiše se mnogi te više nije bilo mjesta ni pred vratima. On im navješćivaše Riječ.

I dođu noseći k njemu uzetoga. Nosila ga četvorica. Budući da ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti k njemu, otkriju krov nad mjestom gdje bijaše Isus. Načinivši otvor, spuste postelju na kojoj je uzeti ležao.

Vidjevši njihovu vjeru, kaže Isus uzetome: »Sinko! Otpuštaju ti se grijesi!«
Sjedili su ondje neki pismoznanci koji počeše mudrovati u sebi: »Što to ovaj govori? Huli! Ta tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?«

Isus duhom odmah proniknu da tako mudruju u sebi pa će im: »Što to mudrujete u sebi? Ta što je lakše? Reći uzetomu ‘Otpuštaju ti se grijesi’ ili reći: ‘Ustani, uzmi svoju postelju i hodi?’ Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!« Tada reče uzetome: »Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!« I on usta, uze odmah postelju i iziđe na očigled svima.

Svi su zaneseni slavili Boga govoreći: »Takvo što nikad još ne vidjesmo!« (Marko 2, 1-12)

Evanđelje dana – komentar

Ubrzo nakon što Gospodin uđe u Kapernaum… okupiše se mnogi oko kuće gdje je bio. Glas se brzo proširio i ljudi su jedva čekali da vide Čudotvorca na djelu. Kad god se Bog pokrene u sili, ljudi su privučeni. Spasitelj im vjerno navješćivaše Riječ nad su se sjatili oko vratiju. Na začelju mnoštva bio je jedan uzeti, kojeg su nosila četvorica na improviziranim nosilima. Mnoštvo ga je priječilo da se primakne Gospodinu Isusu.

U dovođenju drugih Isusu obično postoje zapreke. Ali vjera je dosjetljiva. Četvorica nosača vanjskim se stubama popeše na krov, raskriju dio krova i spuste uzetoga u prizemlje – vjerojatno u dvorište u sredini – donoseći ga da Sina Božjega. Tim je dobrim prijateljima netko nadjenu nadimke Sućut, Pomoć, Dosjetljivost i Upornost. Svaki bi od nas trebao nastojati biti prijatelj koji očituje te osobine.

Isus, dirnut njihovom vjerom… reče uzetomu: “Sinko! Oprošteni su ti grijesi.” Činilo se čudnim da je to rekao. Radilo se o uzetosti, ne o grijehu, zar ne? Da, ali Isus je pošao dalje od simptoma – do uzroka. On ne bi ozdravljao tijelo a zanemarivao dušu. On ne bi liječio trenutno stanje, a vječno stanje ostavio netaknutim. Stoga je rekao: “Oprošteni su ti grijesi.” Bila je to prekrasna objava. Sada – ovdje na Zemlji – u ovome životu – grijesi tog čovjeka su oprošteni. Nije morao čekati do Sudnjeg dana. Sada je imao sigurnost da mu je oprošteno. Tako je imaju svi koji se uzdaju u Gospodina Isusa.

Pismoznanci su se odmah uhvatili za značenje te izjave. Dovoljno su poznavali biblijski nauk da bi znali kako samo Bog može opraštati grijehe. Stoga svatko tko izjavljuje da oprašta grijehe tvrdi da je Bog. Do te je točke njihova logika bila ispravna. Ali, umjesto da Gospodina Isusa priznaju Bogom, u svojim su ga srcima optuživali da huli.

Isus je pročitao njihove misli, što je samo po sebi dokaz Njegove nadnaravne moći. Postavio im je provokativno pitanje: “Je li lakše reći da su čovjekovi grijesi oprošteni ili da je njegova uzetost izliječena?” Zapravo, i jedno i drugo je podjednako lako reći. Ali podjednako je nemoguće, sa stajališta čovjeka, učiniti jedno kao i drugo.

Gospodin je već kazao da su grijesi toga čovjeka oprošteni. Da, ali je li se to doista dogodilo? Pismoznanci nisu mogli vidjeti da su čovjekovi grijesi oprošteni, stoga nisu htjeli povjerovati. Kako bi pokazao da su čovjekovi grijesi već oprošteni, Spasitelj je pismoznancima dao nešto što mogu vidjeti. Rekao je uzetomu da ustane, da ponese svoju slamnatu ležaljku i hoda. Čovjek je smjesta reagirao. Ljudi su bili zaneseni. Takvo što nikada nije nisu vidjeli. Ali, pismoznanci nisu vjerovali, unatoč najuvjerljivijem dokazu. Vjera uključuje volju, a oni nisu htjeli vjerovati. (Prema “Komentaru Novoga zavjeta” autora Williama MacDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Oče ljubavi, izliječi naše bolesti, oprosti nam naše grijehe i ojačaj našu vjeru u Tebe. Ovu molitvu upućujemo ti u ime Tvog ljubljenog Sina Isusa Krista, amen.