Sotoni je kraj

Evanđelje dana za ponedjeljak, 22. siječnja 2024. godine: Sotoni je kraj (Marko 3, 22-30).

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.«

A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti.«

»Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.« (Marko 3, 22-30).

Evanđelje dana – komentar

Pismoznanci nisu mislili za Isusa da je lud. Optužili su ga da izgoni zloduhe po Beelzebulu, knezu zloduha. A ime Beelzebul znači “gospodar muha” ili “gospodar nečistoće”. Bila je to teška, podla i bogohulna optužba!

Isus je najprije odbacio optužbu, a zatim najavio propast onih koji su je izrekli. Kad bio on izgonio zloduhe po Beelzebulu, Sotona bi radio protiv sebe sama, osujećujući vlastite nakane. Njegov je cilj pomoću zloduha upravljati ljudima, a ne osloboditi ih od njih.

Neko kraljevstvo, kuća ili osoba razdijeljena protiv sama sebe ne može opstati. Dalji opstanak ovisi o unutarnjoj suradnji, a ne oprečnosti.

Zato je optužba pismoznanaca bila besmislena. Zapravo, Gospodin Isus je činio upravo suprotno onome što su rekli. Njegova su čudesa bila znak Sotonine propasti a ne njegove smjelosti. Na to je Spasitelj mislio kad je rekao: “Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti.”

Sotona je jaki čovjek. Kuća je njegov posjed; on je bog ovoga razdoblja. Njegova dobra su ljudi nad kojima vlada. Isus je onaj koji svezuje Sotonu i plijeni njegovu kuću. O Kristovom Drugom dolasku, Sotona će biti svezan i bačen u Bezdan na tisuću godina. Spasiteljevo istjerivanje zloduha tijekom Njegove službe na Zemlji bilo je predskazivanje Njegova konačnog svezivanja đavla.

U stihovima 28-30 Gospodin Isus je objavio propast pismoznanaca, koji su skrivili neoprostivi grijeh. Optužujući Isusa da zloduhe izgoni demonskom silom, premda je to činio po Svetome Duhu,  zapravo su Svetoga Duha nazvali zloduhom. To je hula na Duha SvetogaSve se vrste grijeha mogu oprostiti, ali za taj osobiti grijeh nema oproštenja. To je vječni grijeh.

Mogu li ljudi taj grijeh počiniti danas? Vjerojatno ne. Bio je to grijeh koji je počinjen kad je Isus na Zemlji činio čudesa. Budući da On tjelesno nije na Zemlji, izgoneći duhove, ista mogućnost huljenja Svetoga Duha ne postoji. Ljudi koji su zabrinuti jer misli da su počinili neoprostivi grijeh, nisu to učinili. Sama činjenica da se brinu ukazuje da nisu krivi za hulu na Duha Svetoga. (prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama MacDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Oče, uzdam se u Isusovu moć za spasenje od svakog oblika zla, grijeha i ropstva. Otvaram svoje srce te mu dopuštam da zavlada mojim emocijama i željama. Otvaram svoj um kako bi On po sili Duha Svetoga mogao pročistiti, otkupiti i kontrolirati moje misli. Otvaram svoju dušu da On može vladati svim područjima mog bića, pa i onima koja želim sakriti. Hvala Ti što si poslao Svog Sina kao mog Spasitelja, mog Gospodina i mog Kralja. U Njegovo Ime molim, amen.

NAJNOVIJE!