Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste

Evanđelje dana za ponedjeljak, 19. veljače 2024. godine: Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste. (Matej 25, 31-46)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«
»Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’«
»Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’«
»Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’«
»Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’. Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’«
»I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.« (Matej 25, 31-46)

Evanđelje dana – komentar

Današnji odlomak iz evanđelja opisuje sud narodima, što treba razlikovati od Kristova sudišta i velikog bijelog prijestolja. Kristovo sudište, vrijeme procjene i nagrade samo za vjernike, zbiva se nakon Uznesenja (Rimljanima 14, 10; 1. Korinćanima 3, 11-15). Suđenje pred velikim bijelim prijestoljem odigrava se u vječnosti, nakon Tisućgodišnjeg kraljevstva.

Sud narodima ili poganima zbiva se na zemlji nakon što Krist dođe vladati. Narodima će se suditi prema tome kako su se odnosili prema kako su se odnosili prema Kristovoj židovskoj braći tijekom Velike nevolje (Joel 3, 1-2. 12-14; Matej 25, 31-46). Važno je zapaziti da se navode tri vrste: ovce, jarci i Kristova braća. Prve dvije vrste zbog kojih Krist sjedi na sudištu su pogani koji žive tijekom razdoblja Velike nevolje. Treća vrsta su Kristova vjerna židovske braća koja, usprkos žestokom proganjanju, odbijaju zanijekati njegovo ime tijekom Nevolje.

Kralj postavlja ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Potom poziva ovce da uđu u slavno kraljevstvo, pripravljeno za njih od postanka svijeta. Razlog koji navodi za to jest što su ga nahranili kad je gladovao, napojili ga kad je ožednio, primili ga kad je bio stranac, zaogrnuli ga kad je bio gol, posjetili ga kad je bolovao i došli mu u tamnicu. Nepravednim je jarcima rečeno da odu od njega u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim, jer se nisu za Njega brinuli tijekom strašnog razdoblja Jakovljeve nevolje. Stoga jarci odlaze u muku vječnu, a ovce u život vječni(William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, pomozi mi da ljubim svaku osobu koju sretnem te posebno pomažem onima kojima je pomoć najpotrebnija. Neka ih sve približi Tebi – neka upoznaju Tebe koji si Istina koja oslobađa. Neka se u ovim teškim vremenima još mnogi okrenu Tebi i spase od vječnih muka. Amen!

NAJNOVIJE!