Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za utorak, 25. lipnja 2024. godine: Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. (Matej 7, 6. 12-14)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne dajte svetinje psima!
Niti svoga biserja bacajte pred svinje
da ga ne pogaze nogama
pa se okrenu i rastrgaju vas.
Sve, dakle, što želite
da ljudi vama čine,
činite i vi njima.
To je, doista, Zakon i Proroci.
Uđite na uska vrata!
Jer široka su vrata
i prostran put
koji vodi u propast
i mnogo ih je koji njime idu.
O kako su uska vrata
i tijesan put
koji vodi u Život
i malo ih je koji ga nalaze!« (Matej 7, 6. 12-14)

Evanđelje dana – komentar

Isus nije želio zabraniti svaku vrst suda. Svoje učenike je upozorio da ne daju svetinje psima ili da bacaju … biserje pred svinje. Prema Mojsijevu zakonu psi i svinje su bile nečiste životinje, a ovdje su upotrijebljeni za prikazivanje zlih ljudi. Kada susretnemo pokvarene ljude koji se prema božanskim istinama odnose s krajnjim prezirom, a na naše propovijedanje Kristovih zahtjeva odgovaraju pogrdom i nasiljem, nismo obvezni nastaviti s njima dijeliti evanđelje.

No, budući da nam naš Otac daje dobre stvari, trebali bismo ga oponašati ljubazno se odnoseći prema drugima. Način na koji možemo otkriti je li neki postupak bio na dobrobit drugima jest da se upitamo bismo li voljeli da se to učini nama. Ove Isusove riječi su Zakon i Proroci, to jest one sažimlju moralno naučavanje Mojsijeva zakona i spise izraelskih proroka. Pravednost koju zahtijeva Stari zavjet ispunjava se u obraćenim vjernicima koji tako hode po Duhu (Rimljanima 8, 4).

Gospodin nadalje upozorava da su vrata kršćanskog učeništva uska i da je put tijesan. Ali oni koji vjerno slijede njegovo učenje nalaze izobilan život. S druge strane postoje široka vrata – život samougađanja i užitaka, čiji je svršetak propast. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Svemogući Bože, hvala što si nas prihvatio kao svoju djecu. Ukazuj nam na stvari koje nisu dobre u nama. Pomozi da mudro prosuđujemo djela naših bližnjih i da im u ljubavi ukažemo na ono što je loše. Šalji nas među one koji su na širokom putu i potakni da im podijelimo Radosnu vijest. Amen!