Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje
Foto: Unsplash

Evanđelje dana za nedjelju, 5. prosinac 2021. godine: “Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje” (Luka 3, 1-6)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:

»Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’

Evanđelje dana – komentar

Djelovanje Ivana Krstitelja je bilo ispunjenje Izaijina proročanstva (40, 3-5), jer on je bio glas koji viče u pustinji. Duhovno, Izrael je u to doba bio pustinja. Kao narod, bio je jalov i neveseo, nije donosio nikakvog ploda za Boga. Da bi se spremio za Gospodinov dolazak, narod je morao proći kroz moralnu promjenu.

Kada se neki kralj u ono doba spremao za kraljevski pohod, obavljale su se potanke pripreme da se poravnaju ceste i da mu se omogući što izravniji put. Na to je Ivan pozivao narod, samo što se ovdje nije radilo o pripravljanju pravih putova nego o pripravljanju njihovih vlastitih srca da ga prime.

Učinci Kristova dolaska opisuju se ovako:

Svaka dolina će se ispuniti – oni koji su istinski raskajani i ponizni bit će spašeni i zadovoljeni.

Svaka gora i brežuljak će se slegnuti – ljudi poput pismoznanaca i farizeja, koji su bili uznositi i osorni, bit će poniženi.

Krivudavi putovi će se poravnati – nepoštenim ljudima kao što su carinici bit će ispravljeni karakteri.

Neravni putovi će se izgladiti – vojnici i druge grube, okrutne naravi će se ukrotiti i oplemeniti.

Konačni će ishod biti da će svako tijelo vidjeti spasenje Božje. U Njegovu je Prvom dolasku spasenje ponuđeno svim ljudima, premda Ga nisu svi primili. Kada se vrati vladati, ovaj će se stih u potpunosti ispuniti. Tada će sav Izrael biti spašen, a i pogani će imati udjela u blagoslovima Njegova slavnog kraljevstva. (William MacDonald; prema Komentaru Novoga zavjeta)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Bože, molim Te, upotrijebi moj život da utječeš na druge da spoznaju Tvoje spasenje. Neka moj život nikad ne bude kamen spoticanja, nego neka bude pomoć i putokaz drugima koji traže tvoju nadu i ozdravljenje. U Isusovo ime. Amen.