Volja je Oca mojega da tko god vidi Sina, ima život vječni

Evanđelje dana za srijedu, 17. travnja 2024. godine: Volja je Oca mojega da tko god vidi Sina, ima život vječni. (Ivan 6, 35-40)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:
»Ja sam kruh života.
Tko dolazi k meni,
neće ogladnjeti;
tko vjeruje u mene,
neće ožednjeti nikada.
No rekoh vam:
vidjeli ste me, a opet ne vjerujete.
Svi koje mi daje Otac
doći će k meni,
i onoga tko dođe k meni
neću izbaciti;
jer siđoh s neba
ne da vršim svoju volju,
nego volju onoga koji me posla.
A ovo je volja onoga koji me posla:
da nikoga od onih koje mi je dao
ne izgubim,
nego da ih uskrisim u posljednji dan.
Da, to je volja Oca mojega
da tko god vidi Sina
i vjeruje u njega,
ima život vječni
i ja da ga uskrisim u posljednji dan.« (Ivan 6, 35-40)

Evanđelje dana – komentar

Isus jednostavno i jasno izlaže istinu. On je Kruh života. Oni koji mu dolaze, nalaze u njemu dovoljno da se duhovno zauvijek nasite. Oni koji u njega vjeruju, zauvijek utaže žeđ.

Nevjerni Židovi su ranije od Gospodina zaiskali znamenje kako bi mogli vidjeti i vjerovati. Ovdje Isus veli kako im je već bio rekao da su vidjeli njega – najveće od sveg znamenja – a ipak nisu povjerovali. Gospodina nije obeshrabrila nevjera Židova. Čak i ako ga oni ne prihvate, zna da će mu doći svi oni koji Bog odabere. Osoba mu mora doći u pokajanju i vjeri, tada će je Bog spasiti. Ni jednoga koji k Bogu dođe po Kristu neće izbaciti van.

Očeva je volja da se spasi svaki koji je dan Kristu i da bude očuvan do uskrsnuća pravednih, kada bude uskrišen i odveden kući u Nebo. Gospodin Isus je bio odgovoran za to se ni jedan ud tijela ne izgubi i da se čitavo tijelo uskrisi u posljednji dan. Taj posljednji dan je dan kada će Gospodin doći u zraku, kada će najprije ustati mrtvi u Krstu, kada će se živi kršćani preobraziti i kada će se svi uzeti da se sretnu s Gospodinom u zraku, da budu zauvijek s Njim.

Gospodin nadalje objašnjava kako osoba postaje članom obitelji otkupljenih. Božja je volja da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni. Vidjeti Sina pritom ne znači vidjeti ga tjelesnim očima, nego očima vjere. Čovjek mora vidjeti ili shvatiti da je Isus Krist Sin Božji i Spasitelj svijeta. Nadalje, mora u njega i vjerovati. Svi koji to čine već sada dobivaju u posjed život vječni, a dobivaju i jamstvo da će biti uskrišeni u posljednji dan. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, hvala što si poslao svoga Sina na svijet da spasi grešnike od vječne propasti. Vjerujemo da smo po vjeri u sve što je Krist za nas učinio na križu postali Tvoja djeca. Hvala što nas ljubiš nesavršene i što nas Tvoj Duh mijenja iz dana u dan. Amen!

NAJNOVIJE!