Tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga

Evanđelje dana za petak, 18. veljače 2022. godine: Tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga. (Marko 8, 34 – 9, 1)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dozva Isus narod i svoje učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.
Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu nauditi? Ta što da čovjek dadne u zamjenu za život svoj? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju — njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svojega zajedno sa svetim anđelima.
Još im govoraše: »Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili.« (Marko 8, 34 – 9, 1)

Evanđelje dana – komentar

Isusove riječi nas pozivaju na život samoodricanja, predanja, trpljenja i žrtvovanja. On u biti kaže: “Hoćete li za mnom, morate se odreći svakog sebičnog poriva, promišljeno odabrati pun poniženja, patnje i smrti, i slijediti me. Možda ćete se morati odreći raznih ugoda i materijalnih blagoslova.” Riječi poput ovih navode nas da se zapitamo kako uistinu možemo vjerovati da je ispravno da živimo u raskoši i dokolici. Kako možemo opravdati materijalizam, sebičnost i hladnoću naših srca.

Uvijek postoji kušnja da svoj život spasimo – da živimo udobno, da skrbimo za budućnost, da sami donosimo odluke, a u središtu svega smo mi sami. Nema sigurnijeg načina da se izgubi život. Isus nas poziva da svoj život izlijemo zbog njega i evanđelja, posvećujući mu se duhom, dušom i tijelom. Čak i ako bi vjernik mogao zgrnuti svo bogatstvo svijeta tijekom svojega života, kakvo bi mu to dobro donijelo? Proigrao bi prigodu da svoj život upotrijebi za Božju slavu i spasenje izgubljenih ljudi. Bio bi to loš posao.

Naš Gospodin je uvidio da neki od njegovih mladih učenika mogu posrnuti na putu učeništva zbog straha od sramote. Stoga ih je podsjetio da će oni koji nastoje izbjeći sramotu zbog njega doživjeti veću sramotu kada se on u sili vrati na Zemlju. Neka nas utješi činjenica da će sve što danas trpimo radi Krista biti izobilno nagrađeno kada se on vrati i njegove se sluge pojave s njim u slavi. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Hvala Ti, Isuse, što si došao na ovaj grešan svijet, patio i umro za nas grešnike. Dao si svoj život da bismo mogli imati vječni život. Tvoj dar je neizmjeran i najmanje što možemo učiniti jest svjedočiti za Tvoje kraljevstvo. Oprosti što ponekad lagodan život i materijalne stvari stavljamo ispred Tebe. Neka nas Tvoj Duh opominje da svu našu ljubav zaslužuješ ponajprije Ti. Amen!