Tražit će se krv proroka od krvi Abelove do krvi Zaharijine

Evanđelje dana za četvrtak, 19. listopada 2023. godine: Tražit će se krv proroka od krvi Abelove do krvi Zaharijine. (Luka 11, 47-54)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Jao vama! Podižete spomenike prorocima, a vaši ih oci ubiše. Zato ste svjedoci i sumišljenici djela svojih otaca: oni ih ubiše, a vi spomenike podižete! Zbog toga i kaza Mudrost Božja: ‘Poslat ću k njima proroke i apostole. Neke će poubijati i prognati — da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta, od krvi Abelove do krvi Zaharije, koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta.’ Da, kažem vam, tražit će se od ovoga naraštaja!«
»Jao vama, zakonoznanci! Uzeste ključ znanja: sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući.«
Kad Isus izađe odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko na nj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja vrebajući na nj, ne bi li štogod ulovili iz njegovih usta. (Luka 11, 47-54)

Evanđelje dana – komentar

Poštujete li one koji govore Božju mudrost i obraćate li pažnju na njihovu poruku? Božja mudrost je personificirana u glasu proroka, glasu koji je uvijek izazivao odbacivanje i mučeništvo jer su govorili za Boga. Isus je korio vjerske vođe svog vremena što su bili dvoumni i što su od drugih zahtijevali standarde koje su oni odbijali zadovoljiti. Izražavali su divljenje prorocima, podižući im spomenike, dok su se u isto vrijeme suprotstavljali njihovoj poruci i zatvarali uši za Božju Riječ.

PROČITAJTE: Jao vama farizeji; jao i vama, zakonoznanci!

Što Isus misli kad kaže da su uzeli ključ znanja? Farizeji i pismoznanci imali su “ured ključeva” budući da su bili službeni tumači svetih spisa. Njihovo tumačenje svetih spisa bilo je toliko iskrivljeno i teško razumljivo da su drugi bili “zatvoreni” za Sveto pismo. Oni ne samo da su se zatvorili za nebo, nego su sprječavali druge da razumiju Božju Riječ. Zbog ponosa i zavisti, farizeji su odbacili su ne samo proroke iz davnina, nego i Mesiju Isusa Krist. Isus je “Davidov ključ” (vidi Izaija 22, 22; Otkrivenje 3, 7) koji otvara nebo onima koji ga prihvate kao Gospodina i Spasitelja. On je “mudrost Božja” i izvor vječnog života. Samo oni ponizni srca – oni koji se pokore Bogu i priznaju da ovise o Njemu – mogu primiti ovu mudrost. Bog je uvijek spreman govoriti nam svoju riječ i dati nam mudrost i razumijevanje. Jeste li gladni za mudrošću koja dolazi odozgo?

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

“Upravljaj svime svojom mudrošću, Gospodine, tako da Ti moja duša može uvijek služiti kako Ti želiš, a ne kako ja izaberem. Nemoj me kazniti, preklinjem Te, dajući mi ono što želim ili tražim, ako to vrijeđa Tvoju ljubav, koja bi uvijek živjela u meni. Dopusti mi da umrem sebi da mogu služiti Tebi; dopusti mi da živim Tebi, koji si pravi život.” (molitva Terezije Avilske, 1515.-1582.)

NAJNOVIJE!