Jao vama farizeji; jao i vama, zakonoznanci!

Evanđelje dana za srijedu, 12. listopada 2022. godine: Jao vama farizeji; jao i vama, zakonoznanci! (Luka 11, 42-46)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Jao vama, farizeji! Namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti. «
»Jao vama, farizeji! Volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima. Jao vama! Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode.«
Nato će neki zakonoznanac: »Učitelju, tako govoreći i nas vrijeđaš.« A on reče: »Jao i vama, zakonoznanci! Tovarite na ljude terete nepodnosive, a sami ni da ih se jednim prstom dotaknete.« (Luka 11, 42-46)

Evanđelje dana – komentar

U današnjem odlomku iz Evanđelja Isus je bio ljut na vjerske vođe jer nisu slušali Božju Riječ i zaveli su ljude koje su trebali voditi Božjim putem. Farizeji su posvetili svoje živote proučavanju Božjeg zakona i smatrali su se pravnim stručnjacima za to. Podijelili su deset zapovijedi i propisa u tisuće sićušnih pravila i propisa. Bili su toliko precizni u svojim interpretacijama i pokušajima da ih prožive, da im je ostalo malo vremena za bilo što drugo. U svojoj pogrešnoj revnosti zahtijevali su nepotrebna i opterećujuća pravila koja su zamagljivala važnija pitanja vjere, kao što su ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Vodili su ljude farizejstvu, a ne Bogu.

PROČITAJTE: Jesu li kršćani dužni davati desetak crkvi?

Isus je upotrijebio primjer desetine da pokaže koliko su promašili cilj. Bog je zapovjedio desetinu od prvih plodova nečijeg rada kao izraz zahvalnosti i časti za Njegovu brigu za svoj narod (Ponovljeni zakon 14, 22; Levitski zakonik 27, 30). Farizeji su, međutim, otišli do krajnjih granica, uzimajući desetinu od beznačajnih stvari (kao što su sitne biljke). Bili su vrlo pažljivi prema sićušnim stvarima od male važnosti, ali su zanemarivali brigu za potrebite i slabe. Isus ih je opomenuo, jer njihova srca nisu bila ispravna. Bili su ispunjeni ponosom i prezirom prema drugima. Stavljali su nepotrebne terete na druge, dok su zanemarivali iskazivanje dobročinstva, posebno prema slabima i siromašnima.

Što je bila poanta Isusove pouke? Bit Božjih zapovijedi je ljubav — ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Bog je ljubav i sve što čini proizlazi iz Njegove ljubavi prema nama. Ljubav je požrtvovna; istovremeno prihvaća i nosi terete drugih. Dopuštate li Božjoj ljubavi da preobrazi vaš um i srce? Jeste li spremni nositi breme svoga bližnjega?

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Oče nebeski, pomozi da moja služba za Tvoje kraljevstvo bude iskrena. Upućuj me u Tvoju Riječ i pomozi da budem izvršitelj Riječi. Vodi me do onih koji trebaju čuti Radosnu vijest i pomozi da im svjedočim kakvog sam Spasitelja upoznao. Daj da iskreno ljubim svoje bližnje i da mi ništa ne bude prepreka ako im mogu pomoći. Amen!

NAJNOVIJE!