U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga

Evanđelje dana za nedjelju, 19. studenoga 2023. godine: U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga. (Matej 25, 14-30)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan — svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.«
»Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’«
»Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’«
»A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčarâ i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’«
»Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu: ondje će biti plač i škrgut zubi.’« (Matej 25, 14-30)

Evanđelje dana – komentar

Ova prispodoba je smještena u Isusov eshatološki govor, jer upućuje svoje učenike da izdrže kroz teška vremena i da žive u iščekivanju Gospodinova ponovnog dolaska. Kao i sve prispodobe u ovom odjeljku, ona pokazuje izvjesnost Gospodinova dolaska i kako će učenici živjeti u međuvremenu.

Učenje o talentima podsjeća na prispodobu o vjernom i mudrom sluzi koji nastavlja obavljati posao gospodara sve dok gospodar ne dođe (24, 45-51). Iako gospodar kasni, on stiže i nalazi mudrog slugu kako obavlja zadatke koji su mu dodijeljeni u gospodarevoj odsutnosti.

Međutim, zli sluga je zanemario svoj posao i zlorabio svoju moć. Dobiva strogu kaznu. Isto tako, u prispodobi o talentima, gospodar povjerava svojim slugama svoju imovinu, a kazna čeka one koji nisu uspjeli nastaviti gospodarevo djelo (24, 49-51).

Kao i prispodoba o deset djevojaka prije nje, prispodoba o talentima prikazuje kraljevstvo Božje (25, 14). U ovoj priči bogataš se sprema na put povjeravajući svoj imetak svojim slugama. U Lukinoj verziji ove prispodobe (Luka 19, 12-27), deset sluga dobiva po jednu minu za obavljanje gospodarevih poslova. U Matejevoj verziji, međutim, postoje samo tri sluge, a oni dobivaju udjele prema svojim sposobnostima (25, 15).

Iako prvi dobiva pet puta više od posljednjeg, svaki dobiva značajnu svotu novca. Poput prethodne dvije prispodobe (24, 45-51; 25,1-13), povratak gospodara je siguran, ali vrijeme je nepoznato. Nakon duge odsutnosti otkriva što je svaki sluga učinio s njegovom imovinom. Prva dva sluge posluju s gospodarevim talentima i udvostručuju njegov novac. Iako je prvi sluga zaradio više od drugog, svaki je izvanredno dobro prošao s onim što mu je dano. Djelovali su u skladu sa svojim potencijalom i vjerno su činili ono što je gospodar od njih zahtijevao. Gospodarev odgovor je uvijek isti: pohvaljuje sluge da su dobri i vjerni, povjerava im više ovlasti i poziva ih da uđu u njegovu “radost”.

Treći sluga nije te sreće. U odgovoru ovom sluzi publika saznaje još više o gospodaru. On je čovjek koji žanje gdje nije sijao i skuplja gdje nije vijao. On nastoji proširiti svoje imanje i uzima sve što može, gdje god može, kako bi zaradio. On čak ukorava slugu što nije uložio novac kod bankara kako bi mogao dobiti kamatu – što je praksa zabranjena u Bibliji (Izlazak 22, 25; Levitski zakonik 25, 5-38).

Treći sluga priznaje da se bojao izgubiti gospodarev novac. Kako bi se zaštitio, zakopao je talent u zemlju. Iako se ovo današnjoj publici može činiti čudnim, zakopavanje blaga bilo je prilično uobičajeno u to vrijeme (Matej 13, 44).

Gospodar je bijesan. Ovom je sluzi povjerio dio svoje imovine, no on se previše bojao da bi riskirao. Umjesto toga, pokušao je osigurati vlastitu dobrobit. Na kraju ga je njegova nevjernost da nastavi s radom ozbiljno koštala (25, 30).

Gospodar je od sluga očekivao da nastave s njegovim poslom, da riskiraju kako bi zaradili i da oponašaju njegovo ponašanje. Dva su sluge pronađena vjerna i nagrađeni su. Njihova je vjernost povećala gospodarevo bogatstvo i proširila njegov posjed.

PROČITAJTE: “Valjaš, slugo dobri i vjerni!”: Što moramo činiti da čujemo te riječi?

Isus priča ovu priču svojim učenicima kako bi ih pripremio za dane koji dolaze – kada će njihova vjera biti testirana. Ova prispodoba prikazuje kako učenici trebaju pokazati svoju vjernost dok očekuju povratak Gospodina.

Kako izgleda vjernost u vremenu čekanja? U Matejevu evanđelju vjernost je oponašanje Isusove službe. Isus je najavio dolazak Božjeg kraljevstva hraneći gladne, liječeći bolesne, blagoslivljajući krotke i služeći najmanjima.

Svi koji bi slijedili Isusa trebaju propovijedati Radosnu vijest o kraljevstvu cijelom svijetu (24, 14), radeći posao na koji ih je Učitelj pozvao (24, 24-51). Ovo djelo uključuje posjećivanje bolesnih i zatvorenika, odijevanje golih, dočekivanje stranaca i hranjenje gladnih (25, 31-46). Oni za koje se utvrdi da su vjerni čut će od Gospodara kako govori: “Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!”

Prigodna molitva uz današnje Evanđelje

Dragi Bože, zahvaljujemo Ti za sve darove nama: za svakodnevnu hranu, za zdravlje, za svaki naš dah … Zahvaljujemo Ti i za oprost i Tvoju ljubav. Srca su nam zaista preplavljena, Bože, kad promotrimo kako si nam toliko toga povjerio. Pomozi nam, Bože, kao Isusovim sljedbenicima da umnožimo sve što si nam dao, da riskiramo širiti Radosnu vijest, da se kockamo ljubeći one za koje drugi misle da su vrijedni mržnje, da riskiramo čineći dobro onima koji nam nisu dobra učinili. Učini nas onima koji i riječju i djelom dijele ono što si nam povjerio. Amen!

NAJNOVIJE!