Učio ih je kao onaj koji ima vlast

Evanđelje dana za nedjelju, 28. siječnja 2024. godine: Učio ih je kao onaj koji ima vlast (Marko 1, 21-28)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!«
Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj. (Marko 1, 21-28)

Evanđelje dana – komentar

U prvom kratkom odjeljku (1, 21-22), Isus i njegovi učenici ulaze u Kafarnaum. U subotu Isus ulazi u sinagogu i počinje poučavati. Ljudi koji su ga čuli kako poučava bili su zaprepašteni, jer ih je učio “kao onaj koji ima vlast (exousia), a ne kao pismoznanci.”

Marko nam ne daje sadržaj Isusova učenja, ali možemo pronaći primjere razlike između Isusova učenja i učenja pismoznanaca drugdje u evanđelju. Na primjer, u Marku 12, 35-37, Isus pita zašto pismoznanci kažu da je Krist sin Davidov kada Sveto pismo ukazuje da je David nazvao Mesiju “Gospodinom”. Samo Sveto pismo sugerira da je tradicionalno tumačenje pismoznanaca neadekvatno. Isus sugerira da tko ili što je Mesija može razbiti tradicionalni židovski kalup. Opet, u Propovijedi na gori, Isus ne oklijeva sugerirati da je tradicionalno tumačenje zapovijedi neadekvatno. Ono što Bog traži od nas daleko nadilazi ono što traže pismoznanci (usp. Matej 5, 20).

U sljedećem odjeljku (Marko 1, 23-28) nastavlja se fokus na Isusov autoritet. Ovdje imamo tipičnu priču o egzorcizmu. U sinagogi je bio neki čovjek opsjednut nečistim duhom. Obratite pozornost na to da je zao duh prepoznao Isusa i o njemu govorio kao o Nazarećaninu i Svecu Božjem. Obratite pozornost i na promjenu imenica iz množine u jedninu: “Što ti imaš s nama? Došao si nas uništiti … Znam tko si.” Zloduh prvo govori kao da je združen s čovjekom, a potom govori u svoje ime. Isus ne bi prihvatio svjedočanstvo zloduha čak i da je istinito. Zato je zloduhu rekao da umukne, a zatim mu zapovjedio da iziđe iz čovjeka. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Isusovo čudo je izazvalo zaprepaštenje. Ljudima je to bilo nešto novo. Iz svega možemo zaključiti da je prvi Isusov dolazak prouzročio pravu bujicu demonskog djelovanja na zemlji. Njegova moć nad tim zlim duhovima nagovješćuje njegovu pobjedu nad Sotonom i njegovim slugama.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, Ti si živi Bog i imaš vlast nad Sotonom i njegovim pomoćnicima. Više puta smo se osvjedočili kroz evanđelja da imaš vlast nad zlim silama. To nas ohrabruje da se uvijek obraćamo Tebi za zaštitu od zla. Čuvaj nas i upravljaj naše korake. Vodi nas uskim putem u nebesko kraljevstvo. Amen!

NAJNOVIJE!