Vi ste svjetlost svijeta

Evanđelje dana za utorak, 13. lipnja 2023. godine: Vi ste svjetlost svijeta. (Matej 5, 13-16)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima:
»Vi ste sol zemlje.
Ali ako sol obljutavi,
čime će se ona osoliti?
Nije više ni za što,
nego da se baci van
i da ljudi po njoj gaze.
Vi ste svjetlost svijeta.
Ne može se sakriti grad
što leži na gori.
Niti se užiže svjetiljka
da se stavi pod sud,
nego na svijećnjak
da svijetli svima u kući.
Tako neka svijetli vaša svjetlost
pred ljudima
da vide vaša dobra djela
i slave Oca vašega koji je na nebesima.« (Matej 5, 13-16)

Evanđelje dana – komentar

Isus je svoje učenike usporedio sa solju. Oni su svijetu bili ono što je sol u svakodnevnu životu: sol začinjuje hranu, sprečava kvarenje, stvara žeđ, ističe ukus jelu. Tako njegovi sljedbenici dodaju začin ljudskome društvu, služe kao zaštita od kvarenja i čine da drugi čeznu za pravednošću.

Učenik ima veliku službu – biti sol zemlje ustrajno živeći zahtjeve sljedbeništva navedene u Blaženstvima i u ostalom dijelu propovijedi. No ako sol obljutavi, kako joj se može vratiti slanost? Nema načina kojim bi se obnovio njezin pravi, naravni okus. Ne uspije li tko ostvariti zahtjeve sljedbeništva, ljudi će zgaziti njegovo svjedočanstvo. Za neposvećena vjernika svijet ima samo prezir.

Kršćane Isus naziva i svjetlošću svijeta. Njihova je funkcija da sjaje za njega kao što Mjesec odražava slavu Sunca. Kršćanin je kao grad što leži na gori – oni koji u svom životu ispoljavaju značajke Kristova nauka ne mogu se sakriti. Isus nije naumio da svjetlost njegova učenja zadržavamo za sebe, nego da je dijelimo s drugima. Trebamo pustiti da naša svjetlost svijetli tako da ljudi, kad vide naša dobra djela, slave našega Oca koji je na nebesima. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, hvala što si me spasio od pakla. Nikada ti ne mogu dovoljno zahvaliti. Neka me Duh Sveti vodi u službi za Tvoje kraljevstvo. Ne dopusti da moje riječi ili djela naruše moje svjedočanstvo. Mijenjaj moje srce i posvećuj me. Amen!

NAJNOVIJE!