Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima

Evanđelje dana za nedjelju, 8. listopada 2023. godine: Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima (Matej 21,33-43).

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.

Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.«

Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim! Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!« (Matej 21,33-43)

Evanđelje dana – komentar

Nije teško protumačiti ovu Isusovu usporedbu. Bog je gospodar, Izrael vinograd (Ps 80,8; Iza 5,1-7; Jer 2,21). Ograda je Mojsijev zakon koji je Izrael razdvajao od pogana i čuvao ih kao osobit narod za Gospodina. Tijesak pak u prenesenu značenju označava plod što ga je Izrael trebao proizvesti za Boga. Kula govori o Jahvinoj brižnoj skrbi za Njegov narod. Vinogradari su svećenički glavari i pismoznanci.

Bog je uvijek iznova slao svoje sluge, proroke, narodu Izraela tražeći od vinograda plodove zajedništva, svetosti i ljubavi. Ali, narod je prognao proroke i neke od njih ubio. Na posljetku, Bog je poslao Svoga Sina govoreći: “Poštovat će mnog sina” (st. 37). Svećenički glavari i pismoznanci rekoše: “Ovo je baštinik” – kobno priznanje. Među sobom su se slagali da je Isus Sin Božji (premda su to javno nijekali) i tako odgovorili na vlastito pitanje o Njegovoj ovlasti. Njegova je ovlast proizlazila iz činjenice da je Sin Božji.

U usporedbi se navode njihove riječi: “Ovo je baštinik. Hajde, ubijmo ga i otmimo baštinu njegovu” (st. 38). U stvarnom su životu rekli: “Pustimo li ga tako, svi će povjerovati u njega pa će Rimljani doći i oduzeti nam ovo mjesto i narod” (Iv 11,48). I tako su ga odbacili, izbacili i razapeli.

Kad je Spasitelj zapitao što će gospodar vinograda učiniti, vlastit ih je odgovor osudio, kao što On pokazuje u recima 42 i 43. Naveo je riječi Psalma 118,22: “Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen ugaoni; Gospodinovo je to djelo, divno čudo u očima našim.

Kad se Krist, Kamen, pojavio pred graditeljima – vođama Izraela, u svojim graditeljskim nacrtima nisu imali mjesta za Nj. Ali nakon Svoje smrti uskrsnuo je iz mrtvih i Bog mu je dao najuzvišenije mjesto. U Božjoj je građevini postao najvišim kamenom: “Stoga ga je Bog preuzvisio i darovao mu ime koje je iznad svakog imena…” (Fil 2,9).

Isus je zatim odsječno izjavio da će se kraljevstvo Božje oduzeti Izraelu i dat će se narodu koji donosi njegove plodove. Tako se i dogodilo. Izrael je ostavljen po strani i pravno oslijepljen. Okorjelost je pogodila rod koji odbacuje svoga Mesiju.

Proročanstvo da će se kraljevstvo Božje dati narodu koji donosi njegove plodove shvaća se tako da se odnosi na:

  • Crkvu, sastavljenu od vjerujućih Židova i pogana – “sveti puk, narod Božji” (1. Pt 2,9); ili
  • vjerujući dio Izraela koji će živjeti u doba Drugog dolaska. Otkupljeni će Izrael donijeti plod za Boga. (prema Komentaru Novog zavjeta, autora Williama McDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Dragi Bože, Oče naš, hvala Ti za Tvoju riječ koja nam pokazuje istine o Tvom kraljevstvu i Tvojoj dobroti prema nama. Molimo Te da nam otvoriš srce i um kako bismo bolje razumjeli značaj ove priče. Neka nas nauči kako da budemo vjerni vinogradari u Tvom kraljevstvu, čuvajući i rađajući plodove pravde i ljubavi u našem životu.

Hvala Ti, Gospodine, što si nam dao Sina Svoga, Isusa Krista, koji je postao Kamen ugaoni, temelj naše vjere. Daj da čvrsto gradimo na Njemu, držeći se Tvoj volje i svjesni Tvoje prisutnosti i ljubavi u svakom trenutku našeg života. U Njegovo ime, molimo. Amen.

NAJNOVIJE!