I vlasi su vam na glavi sve izbrojene
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za petak, 20. listopada 2023. godine: I vlasi su vam na glavi sve izbrojene. (Luka 12, 1-7)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad se skupilo mnoštvo, tisuće i tisuće, te su jedni druge gazili, poče Isus govoriti najprije svojim učenicima:
»Čuvajte se kvasca farizejskoga,
to jest licemjerja.
Ništa nije skriveno
što se neće otkriti
ni tajno što se neće saznati.
Naprotiv, sve što u tami rekoste,
na svjetlu će se čuti;
i što ste po skrovištima u uho šaptali,
propovijedat će se po krovovima.«
»A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti. Pokazat ću vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte! Ne prodaje li se pet vrapčića za dva novčića? Pa ipak ni jednoga od njih Bog ne zaboravlja. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se! Vredniji ste nego mnogo vrabaca!« (Luka 12, 1-7)

Evanđelje dana – komentar

Gospodinovi učenici će često biti u prigodi da se upitaju zašto moraju podnositi loše postupanje. Biti učenik znači slijediti Učitelja, a ne biti mu nadređen. Sluga ne smije očekivati da se s njima postupa bolje negoli s njegovim Gospodarom. Ako su vrijednoga Domaćina kuće nazivali Beelzebulom (ekronskim bogom čije su ime Židovi koristili za Sotonu), još će veće poruge upućivati članovima njegova kućanstva.

Tri je puta Gospodin svojim učenicima rekao da se ne boje: ne trebaju se bojati prividne pobjede svojih protivnika; ne trebaju se bojati ljudskog ubilačkog bijesa; ne trebaju se bojati ljudi, ali trebaju imati strahopoštovanje prema onomu koji može dušu i tijelo pogubiti u paklu. To je najveći gubitak – vječna odvojenost od Boga, od Krista i od nade. Duhovna smrt je gubitak koji se ni sa čim ne može nadoknaditi.

Usred teških nevolja učenici se mogu uzdati u Božju skrb. Isti Bog koji se osobno zanima za sićušnog vrapca, točno zna koliko vlasi na glavi ima svako njegovo dijete. To pokazuje da mu je narod vrjedniji nego mnogo vrabaca, pa zašto bi se onda bojali?

Kristovi učenici trebaju se neustrašivo priznati njegovima pred ljudima, jer svaki sram i poniženje koje će možda podnijeti bit će obilno nagrađeni u Nebu, gdje će ih Gospodin Isus priznati pred svojim Ocem. Odricanje Krista na zemlji osvetit će se odricanjem pred Bogom na nebesima. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala Ti na besplatnom daru spasenja. Pomozi da ostatak života provedem u službi za Tebe. Neka mi Tvoj Duh udijeli snagu i neustrašivost za širenje Radosne vijesti izgubljenima. Pomozi da na uvrede i poniženje reagiram ljubavlju i smirenošću. Neka mi za Tebe ne bude ništa teško podnijeti. Amen!