Ne Mojsije, nego Otac moj daje kruh s neba, kruh istinski
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za utorak, 16. travnja 2024. godine: Ne Mojsije, nego Otac moj daje kruh s neba, kruh istinski. (Ivan 6, 30-35)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče mnoštvo Isusu: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano: »Nahrani ih kruhom nebeskim.«
Reče im Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam:
nije vam Mojsije dao kruh s neba,
nego Otac moj daje vam kruh s neba,
kruh istinski;
jer kruh je Božji
Onaj koji silazi s neba
i daje život svijetu.«
Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.« Reče im Isus:
»Ja sam kruh života.
Tko dolazi k meni,
neće ogladnjeti;
tko vjeruje u mene,
neće ožednjeti nikada.«

Evanđelje dana – komentar

Židovi su manu u pustinji uvijek smatrali Božjim kruhom (Psalam 78, 24; Izlazak 16, 15). Postojalo je snažno vjerovanje da će Mesija, kada dođe, dati manu s neba. Ovo je bilo Mojsijevo vrhunsko djelo. Sada su židovski vođe zahtijevali da Isus proizvede manu s neba kao dokaz svoje tvrdnje da je Mesija. Isus odgovara govoreći im da nije Mojsije dao manu, nego Bog. A mana dana Mojsiju i narodu nije bila pravi kruh s neba, nego samo simbol kruha koji dolazi.

Isus tada iznosi tvrdnju koju samo Bog može izreći: Ja sam kruh života. Kruh koji Isus nudi nije ništa drugo nego sam Božji život. Ovo je pravi kruh koji uistinu može utažiti glad u našim srcima. Mana s neba predočila je preobilje jedinstvenog kruha euharistije ili Gospodnje večere koju je Isus dao svojim učenicima uoči svoje žrtve. Mana u pustinji održala je Izraelce na njihovom putu u Obećanu zemlju. Nije mogla proizvesti vječni život za Izraelce. Kruh koji Isus nudi svojim učenicima održava nas ne samo na našem putu u nebeski raj, nego nam daje i obilni Božji život koji nas održava i sada i u svu vječnost. Kada primamo od stola Gospodnjega, sjedinjujemo se s Isusom Kristom koji nas čini dionicima svoga tijela i krvi i dionicima njegova božanskog života. Ignacije Antiohijski (35.-107. po Kr.) naziva ga “jedinim kruhom koji pruža lijek besmrtnosti, protuotrov za smrt i hranu koja nas čini da živimo zauvijek u Isusu Kristu” (Ad Ef. 20,2). Ova nadnaravna hrana ljekovita je za tijelo i dušu i daje snagu za naše putovanje prema nebu. Jeste li gladni Boga i hrane koja proizvodi vječni život?

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Hvala Ti, Gospodine, što si izabrao doći na ovaj pokvareni svijet. Da to nisi učinio, zauvijek bismo ostali u svojim grijesima i vječnost proveli u paklu. Ovako smo po vjeri u Tebe postali djeca Božja i baštinici vječnoga života. To je nevjerojatan dar. Hvala Ti, amen!

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare