Ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju

Evanđelje dana za utorak, 25. siječanj 2022. godine: Ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju (Marko 16, 15-18).

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im:
»Pođite po svem svijetu,
propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.
Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se,
a tko ne uzvjeruje, osudit će se.
A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju:
u ime će moje izganjati zloduhe,
novim će jezicima zboriti,
zmije uzimati;
i popiju li što smrtonosno,
ne, neće im nauditi;
na nemoćnike će ruke polagati
i bit će im dobro.«
Riječ Gospodnja. (Marko 16, 15-18).

Evanđelje dana – komentar

Učenicima je zapovjeđeno da propovijedaju evanđelje svakome stvorenju. Spasiteljev je cilj bilo evangeliziranje svijeta. To je kanio postići s jedanaestoricom koji će ostaviti doslovce sve kako bi pošli za njim.

Propovijedanje će donijeti dva rezultata. Neki će povjerovati, krstiti se i biti spašeni; neki neće povjerovati i bit će osuđeni.

Neki uzimaju stih 16 kako bi naučavali da je za spasenje prijeko potrebno krštenje vodom. Mi znamo da on to ne može značiti iz sljedećih razloga:

 1. Razbojnik na križu nije bio kršten; ipak mu je dana sigurnost da će biti s Kristom u raju (Lk 23,43)
 2. Pogani su u Cezareji bili kršteni nakon spasenja (Djela 10,44-48).
 3. Sam Isus nije krstio (Ivan 4, 1-2) – čudan propust ako je krštenje nužno za spasenje.
 4. Pavao je zahvalio Bogu što je krstio samo nekolicinu Korinćana (1. Korinćanima 1, 14-16) – nije moguće toliko zahvaljivati ako je krštenje bilo nužno za spasenje.
 5. U oko sto i pedeset odlomaka u Novom zavjetu kaže se da je spasenje samo po vjeri. Ne može se jedan ili nekoliko stihova suprotstaviti tom sveobuhvatnom svjedočanstvu.
 6. U Novome zavjetu je krštenje povezano sa smrću i pokopom, a ne s duhovnim rođenjem.

Isus nadalje opisuje neka čudesa koja će pratiti one koji vjeruju evanđelju. Većina tih znakova spomenuta je u Djelima apostolskim:

 1. Izgon zloduha (Dj 8, 7; 16, 18; 19, 11-16)
 2. Novi jezici (Dj 2, 4-11; 10, 46; 19, 6)
 3. Uzimanje zmija (Dj 28, 5)
 4. Pijenje otrova bez štetnih učinaka. Djela to ne spominju, ali crkveni povjesničar Euzebije pripisuje Ivanu i Barnabi.
 5. Polaganje ruku na nemoćne zbog ozdravljenja (Dj 3, 7; 19, 11; 28, 8-9)

Što je bila svrha tih čudesa? Da bi potvrdio propovijedanje, Bog je svjedočio znakovima i čudesima i različitim darovima Svetoga Duha. (prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama McDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Dragi Bože, zahvaljujemo Ti što si od ranih dana slao Svoje sljedbenike u žetvu, te njihovo propovijedanje potvrđivao raznim čudesima. Molimo Te, Gospodine, da i danas Svoju Crkvu ispunjavaš silom i snagom Tvoga Duha te među nama danas činiš stvari koje Ti želiš kako bi bili budni i pokorni Tebi dok ne dođeš po nas. Ispuni nas Duhom Svetim i vodi kroz sve dane našeg života! U Isusove ime molimo, amen.