Gospodine, uvećaj moju ljubav prema Tebi

Nije nam suđeno da proživimo ostatak naših života s malom ljubavlju i malom vjerom. Zamolimo Gospodina da uveća našu ljubav prema Njemu.

Sve počinje s radošću. Kršćanski život koji Novi zavjet opisuje jednostavno se ne može živjeti ako naša srca ne vole i ne cijene Boga.

Nitko ne prodaje sve što ima zarad njive, osim ako ona ne sadrži mnogo dragocjenije blago. (Matej 13,44).

Nitko ne ostavlja grijeh kako bi vjerovao i poslušao Isusa, osim ako njegovo spasenje ne pruža više zadovoljstva nego grijeh (Luka 19,8-10).

Nitko neće – i ne može se – približiti Bogu osim ako ne vjeruje da On bogato nagrađuje one koji ga traže (Hebrejima 11.6).

Nitko ne smatra svoju pravednost gubitkom, osim ako ne vjeruju da je Isusova pravednost jedina stvar koja im daje neopisivu radost poznavanja Oca (Filpljanima 3.9-10).

Nitko ne ostavlja “kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja” zbog Isusa bez poticaja zbog mnogo veće nagrade (Matej 19,29).

Nitko svojevoljno ne pati radi Isusa, osim ako ne vjeruje da su njegove patnje ništa naspram vječne slave koja ga čeka (2. Korinćanima 4,17).

Nitko svojevoljno ne prihvaća mučeništvo zbog Isusa, ukoliko smrt ne smatra dobitkom (Filipljanima 1,21)

Ono što pokreće kršćanski život je radost koja nam slijedi (Hebrejima 12: 2), zbog koje zaboravljamo što je iza nas i zbog koje trčimo ka cilju vječne nagrade koju nam Bog daje u Kristu Isusu (Filipljanima 3,13-14).

Kršćansko shvaćanje života je da se održi uskrsnuće iz mrtvih “svim mogućim sredstvima”. Čime god da je potrebno.

A ovako jedino možemo živjeti ako su Uskrsnuće i Život glavne radosti našeg srca (Ivan 11,25). Jer nije moguće voljeti cijelim srcem ono u čemu ne nalazimo nikakve radosti (Luka 12,34).

Svaki čin poslušnosti Bogu, uključujući i to da volimo bližnje kao sebe same i da volimo naše neprijatelje, spada u poslušnost najveće zapovijedi da volimo Boga svim srcem (Luka 10,27; Luka 6,35). Zato Biblija govori da je zapovijed radost u Bogu, ne mogućnost: “Sva radost tvoja neka bude Jahve.” (Psalam 37,4).

Bog želi uvećati naša srca

Možete se obeshrabriti sada, jer vaša sposobnost da se radujete u Bogu djeluje tako mala. Nemojte očajavati i ubijati sebe osudom. I ja se isto osjećam, a i svaki kršćanin koga sam sreo. Svi trebamo i želimo više ljubavi za Boga.

I evo dobrih vijesti: Bog želi uvećati našu sposobnost za radosnu ljubav prema Njemu. Ovo jasno pokazuje kroz molitve u Pismu. Apostol Pavao je volio moliti se za više, i za sebe i za njegove crkve. Evo kako se molio za Filipljane:

“I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.” (Filipljanima 1,9-11)

Poslušajte njegovu molitvu za Efežane:

“Ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo.” (Efežanima 1,16-19)

Zar ovo nije puno nade? Pavao želi da Efežani vide i spoznaju veću slavu kako bi iskusili veću radost u milostivoj i velikodušnoj baštini koju Bog izlijeva na njih. I kasnije, u istoj poslanici on se moli,

“Neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.” (Efežanima 3: 16-19)

Ovo nije bila samo Pavlova molitva; ovo je Božja želja za nas danas. On želi da imamo više snage, veću sposobnost da upoznamo Kristovu ljubav i da što više uživamo u Njegovoj punini. Jer više Božje punine znači veću ljubav za Njega. A veća ljubav za Njega podrazumijeva veću radost u Njemu. A što je naša radost veća, jaram i teret Njegovih zapovijedi postaju lakši (Matej 11,30; 1. Ivanova 5,3), jer je Bog uvećao naše srce (Psalam 119,32).

Što god da je potrebno Gospodine za više radosti

Nije nam suđeno da proživimo ostatak naših života s malom ljubavlju i malom vjerom. Bog želi više od nas, i On želi da to tražimo od Njega ustrajno, čak i drsko (Luka 11,8-9). Zato hajde da ne odustajemo dok ne odgovori (Luka 18,1).

“Nebeski Oče, oprosti nam što često podbacimo u našoj ljubavi prema Tebi (Rimljanima 3,23), i hvala Ti što prekrivaš ovaj tužni grijeh dragocjenom Kristovom krvlju (1. Ivanova 1, 9). Kajemo se! Daj nam milosti da volimo Tebe, tvog Sina, i Tvog Svetog Duha cijelim srcem. Ali ne želimo samo da Te volimo trenutnom sposobnošću našeg srca; želimo da se naša srca uvećaju. Zato što god da je potrebno Gospodine, uvećaj našu radost u Tebi, i neka ona bude najveća radost našeg srca.

Izvor: DesiringGod.org; Prijevod: Ivana R.; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi samo za portal Novizivot.net.

PROČITAJTE JOŠ: