3 znaka da je vaša ljubav prema Bogu ohladnjela

Je li vaša ljubav prema Bogu ohladnjela? Ova 3 znaka u nastavku vam to mogu otkriti.

Nadam se da nije, ali istina je da mnogi od nas koji vjerujemo u Krista, ne ljubimo ga koliko bismo trebali. Mnogi od nas smo ohladnjeli.

Naša se ljubav prema Bogu uvijek kuša kroz mnoge situacije s kojima se suočavamo u našim životima. Ponekad zaboravljamo zamijetiti stanje našeg srca prema našem Ocu. Neki od nas zaboravljamo njegovati svoju ljubav prema Njemu, na način da ostane žarka i svježa.

Gospodin Isus je rekao da će u posljednjim danima „ohladnjeti ljubav mnogih“ (Matej 24,12). To se neće dogoditi u jednom trenu. Bit će poput zaboravljenog vrućeg tanjura juhe – postepeno, polagano hlađenje.

Brine li vas mogućnost da se vaša ljubav prema Kristu ohladi? Ovo su neki znakovi na koje trebate pripaziti.

1. Podlaganje nekom drugom autoritetu, čak i ako se protivi Kristu.

Prije nego što ljubav mnogih ohladni, Isus je rekao: „Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist!’, i mnoge će zavesti“ (Matej 24,5).

Oni koji slijepo slijede bilo koga, čak i one koji se prikazuju kao kršćani, mogli bi otpasti.

Biblija kaže da uvijek trebamo bdjeti i moliti protiv iskušenja (Matej 26,41), čuvati se onih koji okreću ljude protiv Krista (Rimljanima 16,17), da ne trebamo vjerovati svemu što čujemo i vidimo nego provjeravati sve s Božjom Riječi (1. Ivanova 4,1-3).

Trebamo biti poput Berejaca koji nisu olako uzeli Pavlove riječi, već su uporno pretraživali Božju Riječ kako bi potvrdili ono što govori (Djela 17,11).

VIDI OVO: 10 upozoravajućih znakova da se udaljavate od Boga

2. Raspad moralnog sustava.

Prijatelji, ako je vaš stav o grijehu oslabio, a vaš strah Gospodnji nestao, trebate biti na oprezu. Gospodin Isus je rekao da „zato što će se bezakonje umnožiti, ohladnjet će ljubav mnogih“ (Matej 24,12).

Kakav je vaš stav o današnjim moralnim pitanjima? Gajite li i dalje strah prema pravednom i svetom Sucu (Hebrejima 10,31)?

Grijeh je grijeh bez obzira koliko ga nastojimo zasladiti. Ubojstvo je oduzimanje života, posuđivanje bez traženja dozvole je krađa, a davanje lažnih iskaza s namjerom da ne povrijedimo nekoga je laganje. Ako nam je ugodno živjeti dvostrukim životom, trebamo dati sve od sebe da se pokajemo i vratimo Gospodinu!

3. Biranje drugih ispred Krista.

Isus je rekao da će se „mnogi tada sablazniti, i jedni će druge izdavati, i mrziti jedni druge“ (Matej 24,10). Ovo je vrlo jasno: Odlučujete li se slijediti Krista i častiti ga u privatnim trenucima, jednako kao u javnosti?

Što sadržava vaš misaoni život? Što obično radite kada vam je dosadno? Kako se odnosite prema vašem vremenu i novcu? Kako se odnosite prema sebi, vašem bračnom partneru, vašoj obitelji, vašim prijateljima?

Ukoliko iskreno možete reći da u svemu tome častite Krista, slava Bogu. Ali ako ne možete, dajte sve od sebe da to činite.

Autor: JB Cachila; Izvor: Christian Today

NAJNOVIJE!