Grijeh moj sasvim je oprošten
Foto: Unsplash

U Starom je zavjetu žrtveno janje dovedeno pred starješine naroda bilo slika našeg Gospodina, koji je za nas učinjen »grijehom«. Polaganje ruku na žrtvu nije značilo dotaći se samo, kako u originalu čitamo ove riječi znače »teško se nagnuti«. Sličan izraz nalazimo u Psalmu 88,7: »Oteža mi gnjev Tvoj«. Zaista, to je prava srž i bit vjere koja nas vodi.

Nije dovoljno samo se dotaći našeg velikog Zastupnika, već trebamo cijeli teret krivice donijeti pred Njega. Svemogući je odredio da naš Zastupnik preuzme na sebe sve prijestupe zavjetnog naroda.

Svatko pojedinačno treba potvrditi ovaj svečani zavjetni čin i da milošću kroz vjeru položi ruku na glavu »Jaganjca ubijenog prije utemeljenja zemlje«. Vjerniče, sjećaš li se onog uzvišenog dana, kada ti je prvi put bilo oprošteno kroz Isusa koji je trpio za tvoj grijeh?

VIDI OVO: Kako nas Isusova krv čisti od svakog grijeha?

Hoćeš li sa mnom govoriti i svjedočiti: »Duša moja s radošću se sjeća dana kada si me izbavio!« Natovaren krivicom i pun straha vidio sam svog Spasitelja kao svog Zastupnika i dotaknuo sam ga. Prvi put veoma plašljivo, ali hrabrost je porasla, pouzdanje ojačalo i konačno sam mu predao cijelu svoju dušu.

Sada sam stalno radostan jer znam da mi se ne predbacuju grijesi jer su bačeni na Njega. Kao ranjenom putniku govori Isus, moj dobri Samaritanac, o svim mojim dugovima i budućim zaduženjima: »Zapiši to na moj račun«.

Blaženog li otkrića! Vječno ohrabrenje zahvalnom srcu! »Grijeh moj, na Krista položen, sasvim je oprošten— tom presvetom krvlju očišćen grešnik sam izbavljen

Autor: Charles Spurgeon