Hoće li Duh Sveti ikada napustiti vjernika?

Nakon što čovjek prizna sve grijehe Bogu i prihvati Isusa u svoj život, Duh sveti počinje prebivati u Njemu. Hoće li Duh Sveti ikada napustiti vjernika?

Duh Sveti je treća božanska osoba i prisno je uključen u naše spasenje, zajedno s Ocem i Sinom, kao što je prikazano u Rimljanima 8, 11 kad Pavao kaže:

“Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.”

Duh Sveti sve ispituje i zna (1. Korinćanima 2, 10 ) i može osjećati tugu (Efežanima 4, 30). Duh može zagovarati vjernike (Rimljanima 8, 26-27), a također ima volju i donosi odluke (1. Korinćanima 12, 7-11). Ukratko, Duh Sveti je Bog.

Hoće li Duh Sveti napustiti vjernika?

Isus je učio da će Duh Sveti zauvijek živjeti u njegovim sljedbenicima:

“I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.” (Ivan 14, 16-17)

Vjernik je obilježen i zapečaćen Duhom Svetim. To se proteže od spasenja do dana kad budemo otkupljeni i opet budemo s Gospodinom.

Jednostavno rečeno: Duh Sveti nikada neće napustiti istinskog vjernika. To se otkriva u mnogim različitim dijelovima Novoga zavjeta. Na primjer, Rimljanima 8, 9 kaže: “… ako netko nema Duha Kristova, ne pripada Kristu.” Ovaj stih vrlo jasno kaže da ako netko nema stalnu prisutnost Duha Svetoga, tada ta osoba nije spašena. Stoga, ako bi Duh Sveti napustio vjernika, ta bi osoba izgubila spasonosni odnos s Kristom. Ponovno rođeni kršćanin ne može izgubiti spasenje zbog trajnog obitavanja Duha Božjeg zbog kojeg osoba zauvijek pripada Kristu. Stoga vjernik ne može izgubiti ni Duha Svetoga.

Ali, što reći za Božje ljude u Starom zavjetu, poput Davida koji se, čini se, bojao izgubiti Duha Svetoga (Psalam 51, 11), Samsona koji nije shvatio da je Duh Sveti odstupio od njega (Suci 16, 20) ili Šaula koji je bio uznemiren nakon što se Duh Sveti udaljio od njega (1. Samuelova 16, 14)? Moguća objašnjenja ovog pitanja povezana su s različitim službama Duha Svetoga u Starom i Novom zavjetu.

Služba Duha Svetoga u Starom zavjetu

U Starom zavjetu Duh Sveti imao je “dođi i odi” odnos s ljudima. Duh Sveti je funkcionirao drugačije. Umjesto da živi ili prebiva u svakom vjerniku, On je u određeno vrijeme osnaživao određene ljude za služenje Bogu.

Duh je preko Mojsija govorio Izraelcima (Brojevi 12, 2). Duh se nastanio u Jošui (Brojevi 27, 18) i Kalebu (Brojevi 14, 24) da vode Izraelce u Obećanu zemlju. Prebivao je u kralju Šaulu, ali se potom udaljio od njega. Umjesto toga, Duh je sišao na Davida (1. Samuelova 16, 13). Nakon preljuba s Batšebom, David se bojao da će ga napustiti Duh Sveti. Duh je ispunio Besalela kako bi mu omogućio da proizvede predmete potrebne za šator (Izlazak 31, 2-5), ali to nije opisano kao trajna veza. Primijetite da je Duh Sveti djelovao preko ljudi različitih osobnosti i porijekla (npr. proroci, svećenici, kraljevi, vojnici, politički i vjerski vođe). Duh Sveti je došao na te ljude da preko njih ostvari Božje nakane. Sve se to promijenilo nakon Isusova uzašašća na nebo.

Služba Duha Svetoga u Novom zavjetu

Služba Duha Svetoga u Novom zavjetu

Počevši od blagdana Pedesetnice, Duh Sveti počeo je trajno prebivati ​​u vjernicima (Djela 2). Duh je na posebne načine došao na ljude kad se evanđelje proširilo u Samariji i među drugim poganskim narodima.

Uloga Duha Svetoga, kao što je Isus rekao, jest pokazati svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda (Ivan 16, 8). Drugim riječima, služba Duha Svetoga u Novom zavjetu je za spasenje ljudi. Duh ostaje s nama kroz sva vremena da nam pomogne priznati grijeh, oduprijeti se iskušenjima i živjeti na način koji ugađa Gospodinu.

Duha se ne smije gasiti (1. Solunjanima 5, 19) ili žalostiti (Efežanima 4, 30). Umjesto toga, vjernici trebaju hodati u Duhu (Galaćanima 5, 16) i u njima treba rasti plod Duha (Galaćanima 5, 22-23). Svaki vjernik prima jedan ili više duhovnih darova koji će se koristiti za dobrobit drugih (Rimljanima 12, 4-8; 1. Korinćanima 12).

Duh Sveti aktivan je i danas – to je dobra vijest za vjernike koji žive skoro 2000 godina nakon blagdana Pedesetnice. Isti Duh Sveti, koji je bio na djelu u Starom i Novom zavjetu, i danas je na djelu.

PROČITAJTE JOŠ: