Hoće li nas Bog ikad prestati voljeti?

Hoće li nas Bog ikad prestati voljeti?

Ljudska ljubav nekad iznevjeri, a što je s Božjom? Hoće li nas Bog ikad prestati voljeti? Kakva je Njegova ljubav prema nama?

Znamo da u ljudskim odnosima osjećaji jednih prema drugima mogu s vremenom nestati. Ljudska ljubav, nažalost, može potpuno prestati. Ali što je s Božjom ljubavi? Hoće li nas Bog ikad prestati voljeti?

Ponekad intenzivno uživamo u Njegovoj ljubavi, dok nekad nismo toliko svjesni te ljubavi. A ponekad se možemo zapitati voli li nas još uvijek, pogotovo nakon što smo doživjeli neuspjeh u našem kršćanskom životu.

Koliko nas Bog voli?

Pogledajmo neke biblijske stihove koji nam pokazuju opseg Božje ljubavi prema nama. Ono što je Bog u svojoj ljubavi učinio prije nego što smo se spasili piše u Ivanu 3:

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Ivan 3, 16)

Kroz pad je cijelo čovječanstvo postalo zagađeno grijehom. Ipak, Božje je srce i dalje bilo puno ljubavi, a ne prezira prema nama. Nije nas htio ostaviti u našem palom stanju – odvojene od Njega cijelu vječnost. Budući da nas je volio, učinio je nešto: Bog je dao svog vlastitog Sina, Isusa Krista, da bude zamjena za nas na križu za naše otkupljenje. Krist je tamo umro kako bi uklonio prepreku između Boga i nas. Bog je u svojoj ljubavi to učinio za nas.

Da bismo zaista razumjeli dubine ove ljubavi, trebali bismo se zapitati: “Za koje je ljude Bog to učinio?

I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi. (Efežanima 2, 1-3)

U takvom jadnom stanju nismo zaslužili ništa osim osude na vječnu propast. Ipak, Efežanima 2, 4-6 nastavlja:

Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu.

Božja ljubav omogućila je spasenje u Isusu Kristu nama koji smo tako nisko pali, koji smo bili Božji neprijatelji. Kako je velika Božja ljubav!

Koji su blagoslovi Božje ljubavi?

Kada smo čuli evanđelje, pokajali se Bogu i uzvjerovali u Isusa Krista, dogodile su nam se prekrasne stvari. Izbavljeni smo od vječne osude, oprošteni su nam svi grijesi i pomireni smo s Bogom. Ali Bog se tu nije zaustavio.

Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. (1. Ivanova 3, 1)

Bog je poslao Sina da umre za nas, otkupio nas je, pa čak nas učinio i svojom djecom. Mi koji smo bili pali grešnici bez nade, sada smo Božja djeca! Njegova ljubav nadmašuje našu sposobnost da je u potpunosti shvatimo. Učinivši toliko toga iz ljubavi za nas, bi li nas prestao voljeti zbog nekog neuspjeha s naše strane? Nikada!

Hoće li nas Bog ikad prestati voljeti?

Ovi nam stihovi govore još više o prirodi Božje ljubavi prema nama.

Jeremija 31, 3

Iz daljine mu se Jahve ukaza: “Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.”

Sve što je vječno, neograničeno je vremenom. Božja vječna ljubav prema nama nadilazi vrijeme. Voli nas danas, voljet će nas sutra i voljet će nas i nakon mnogo, mnogo godina. Nijedno vrijeme ne može iscrpiti Njegovu ljubav. Voljet će nas i u vijeke vjekova.

Ivan 13, 1

Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio.

Voljeti do krajnjih granica, to može samo Bog. Njegova ljubav prema nama je apsolutna i cjelovita.

Rimljanima 8, 38-39

“Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.”

Bez obzira kroz što prolazimo, u kakvim zabrinjavajućim okolnostima se nalazimo ili u kakvom smo stanju, ništa nas ne može odvojiti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, našem Gospodinu!

PROČITAJTE JOŠ: