Hoćemo li živjeti na nebu ili na novoj zemlji?

Oboje. Svi oni koji vjeruju u Isusa i umru prije Njegovog drugog dolaska, prvo će s Njime biti u nebu, a poslije će s Njime živjeti na novoj zemlji, kada će nebo i zemlja postati jedno.

Kada je Isus umirao na križu, rekao je razbojniku koji je povjerovao u Njega: „danas ćeš sa mnom biti u raju“ (Luka 23,43). Pavao izražava isto pouzdanje da će nakon smrti biti s Kristom: „imam želju otići i s Kristom biti, što je mnogo, mnogo bolje“ (Filipljanima 1,23). Dakle, jasno je da ćemo biti s Kristom nakon što umremo ako vjerujemo. To je nebo, gdje je Isus (vidi npr. Djela 3,21), gdje je Bog (vidi npr. Matej 23,9) i gdje su anđeli (vidi npr. Matej 22,30). Tijelo koje imamo sada samo je „šator“ (2. Korinćanima 5,1), a kada umremo, idemo kući da budemo bili s Bogom (2. Korinćanima 5,8).

Ipak, boravak na nebu samo je stanica na pola puta. Biti čovjek znači imati tijelo. Tijelo koje sada imamo nije nimalo odlično. Ima razna ograničenja. Sklono je bolestima, propadanju, i na kraju umiranju. No, na novoj zemlji dobit ćemo nova, proslavljena tijela. U 1. Korinćanima 15, Pavao uspoređuje tijelo koje imamo sada sa sjemenom, a novo tijelo koje ćemo dobiti pri uskrsnuću s plodom. Prva Korinćanima 15,42-44 kaže: „Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskrsava u neraspadljivosti; sije se u sramoti, uskrsava u slavi; sije se u slabosti, uskrsava u sili; sije se tijelo naravno, uskrsava tijelo duhovno. Postoji tijelo naravno, a postoji i tijelo duhovno.“

Isusovo učenje i ono što čitamo o uskrsnuću tijela Gospodina Isusa daje nam neke ideje o tome kakva će biti naša uskrsla tijela. I dalje ćemo moći jesti (Luka 24,43). Piti ćemo vino s Isusom (Matej 26,29). Nećemo biti u braku (Matej 22,30). Neka ograničenja u kretanju će nestati, kao što je Isus pokazao kad se pojavio u zatvorenoj sobi (Luka 24,36) ili najednom nestao (Luka 24,31).

Biblija govori mnogo više o uskrsnuću mrtvih kao našoj nadi za budućnost (npr. Rimljanima 6,5; Filipljanima 3,11), nego o našem bivanju na nebu. Dio evanđeoske poruke je uskrsnuće mrtvih (npr. Djela 4,2), a ne naš odlazak na nebo.

Nakon Sudnjeg dana, nastat će novo nebo i nova zemlja, gdje ćemo živjeti u našim novim tijelima. Nebeski Jeruzalem sići će s neba i biti na zemlji. Tamo će biti Bog Otac i Bog Sin (vidi Otkrivenje 21). Nebo i zemlja postat će jedno. Nebo će doći na zemlju. No, budući da kada koristimo riječ „nebo“ obično ne mislimo na prljavštinu, drveće i rijeke, najbolje je za mjesto gdje ćemo provesti vječnost s Bogom koristiti termin „nova zemlja“.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.