Bez obzira na probleme, hoćete li i dalje vjerovati Bogu?

Naše putovanje ovdje na zemlji neće uvijek biti uglađeno i zabavno. Bez obzira na probleme, hoćete li i dalje vjerovati Bogu?

Ponekad ćemo doživjeti užasne situacije koje će iskušati našu vjeru. Ali pitanje je: hoćete li izabrati Boga umjesto svojih strahova? Hoćete li i dalje vjerovati Bogu, čak i ako se osjećate slomljeno? Hoćete li Mu vjerovati unatoč boli?

“U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!” (Ivan 16, 33)

Moramo se suočiti s istinom da život nikada neće biti savršen, i unatoč svoj nesavršenosti i nesigurnostima, znamo da će nas Bog i dalje voljeti. I uvijek imamo izbor ostati s Njim ili ne.

Problemi su neizbježni

Problemi su dio života. Nikada nećemo znati kada će se što dogoditi, ali samo trebamo biti predani služenju Bogu. Možda će nam biti izazov ostati vjeran, jer smo ponekad previše zaokupljeni svojim osjećajima. Možda ćemo biti u iskušenju odustati od svega, jer mislimo da to više ne možemo podnijeti. Ali moramo se sjetiti da Bog ima bolje planove za nas. Jednostavno moramo ostati s Njim kako bismo uvijek bili vođeni.

“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.” (Jeremija 29, 11)

Ne moramo uvijek znati razlog zašto nas je nešto snašlo. Ne moramo sve razumjeti. Prestanite previše razmišljati. Postoje trenuci u životu kada nam Bog ne otkrije sve. Ali sve što trebamo činiti jest vjerovati Mu. Vjerujte da je Bog uvijek na djelu i da radi iza scene. Dok strpljivo podnosimo, želi nas naučiti kako se oslanjati na Njega. Ne namjerava nam nauditi.

“Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama.” (Rimljanima 8, 18)

Zapravo, Bog želi najbolje za nas. Bol koju osjećate će završiti i On će vas otkupiti.

I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu. (Otkrivenje 21, 4)

Hoćete li i dalje vjerovati Bogu?

“Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično! Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati.” (1. Petrova 4, 12-13)

Jednog dana shvatit ćete da sva bol koju ste proživjeli vrijedi. Samo se držite Božje Riječi i Njegovih obećanja. Nastavit će činiti dobre stvari u vašem životu.

“Uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa.” (Filipljanima 1, 6)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!