Ima li Bog plan za mene?

Ima li Bog plan i za mene? Da. Bog ima plan za svaku osobu. Njegov se plan može razlikovati od općenitih do specifičnih, a ono što želi sa svakom osobom Bog otkriva u Bibliji.

Bog također polagano otkriva specifične planove, koje ima s osobom, kroz njezina životna iskustva. Započnimo s onime što znamo da Bog želi za svaku osobu i krenimo prema specifičnim primjerima iz Biblije. 

Bog želi da se svatko spasi

Prvo i najprije, Bog želi da svatko dođe do spasonosne spoznaje Krista, do prihvaćanja i vjerovanja u ono što je Krist učinio na križu i kroz uskrsnuće. Petar je pisao skupini crkava: „Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.“ (2. Petrova 3, 9)

To je razlog zbog kojeg Bog ne požuruje sa završetkom ovoga vremena, prije konačnih iskušenja i Posljednjeg suda. Bog želi dati maksimalno vremena, kako bi se što veći broj duša spasio i kako bi prihvatili besplatan dar spasenja, kroz Krista. 

Čuvanje Božjih zapovijedi

Drugo, Bog daje mnoge naputke o tome što očekuje od onih koji su povjerovali u Krista i koji su dobili novi život u Kristu, kao i pečat Duha Svetoga. Na pitanje koja je najvažnija zapovijed, Krist je odgovorio: „Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.“ (Matej 22, 37-40)

Rekao je svojim sljedbenicima: „Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.“ (Ivan 15, 10) Ovo daje okvir djelovanja za vjernike, kao i za donošenje odluka te cjelokupni plan za koji Krist želi da slijedimo. 

Božji plan je naše posvećenje

Treće, Novi zavjet je pun naputaka o tome kako trebamo živjeti naše živote, bez obzira na okolnosti. Od korištenja duhovnih darova (1. Korinćanima 12; Rimljanima 12, 3-8), do dijeljenja Radosne vijesti, dobili smo zapovijedi da druge učinimo Kristovim učenicima (Matej 28, 19-20) i za služenje drugima plodovima Duha. (Galaćanima 5, 22-23) 1. Solunjanima 4, 3-4 kaže: „Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje – da se uzdržavate od bludnosti, da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju.“ 1. Solunjanima 5, 16-18 potiče nas: „Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.“ 

Novi zavjet nam na mnogim mjestima da je upute kako živjeti na ovome svijetu i jedni s drugima (Rimljanima 12; Efežanima 4; Filipljanima 2, 12-13; Kološanima 3; Jakovljeva 1). Svaka uputa pomoći će nam oko donošenja odluka za naše živote. Ako budemo slijedili svaku od njih, to će pomoći da naši životi budu usklađeni s Božjim planovima za nas. 

Ima li Bog poseban plan za mene?

Kada se govori o specifičnim planovima za svaku osobu, Biblija je prepuna stihova o osobnim svjedočanstvima, iz kojih možemo pročitati da je Bog svakoga stvorio sa svrhom. Na primjer, vidimo kako je Bog pripremao Mojsija, kako bi izveo izraelski narod iz egipatskog ropstva. (Izlazak 1-4) Jeremiji je Bog rekao: „Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te.“ (Jeremija 1, 5)

David je napisao Bogu u Psalmu 139, 2: „…ti znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka ti već misli moje poznaješ.“ Zahariji i Elizabeti je rečeno sljedeće: „Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan.“ (Luka 1, 17)

Otkrivanje Božjih planova i svrhe koju On ima za nas je cjeloživotno putovanje, s različitim svrhama za različita razdoblja. Krist, govoreći o brigama koje imamo za naše živote, rekao je da su vlasi na naših glavama izbrojane i da On vidi vrijednost svake osobe. (Luka 12, 7) Svaki idući korak razlikujemo i spoznajemo uz pomoć vodstva Duha, jer nas Duh vodi u ono što je Božja volja za naše živote. Poslušno slijediti Kristove korake u ovome životu velika je avantura. 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.

PROČITAJTE JOŠ: