Imaju li anđeli dušu?

Imaju li anđeli dušu kao što je imaju ljudi? Teško je razumjeti što su anđeli, a odgovor možda nikada nećemo dobiti. No, njihovo pojavljivanje u Svetom Pismu daje mnoge naznake o tome tko su oni i što rade. U Bibliji nije izravno navedeno imaju li anđeli dušu, ali možemo pretpostaviti.

Bog je stvorio anđele, baš kao što je stvorio sve ostalo (Prva Poslanica Kološanima 1, 16). On im zapovijeda, a oni slušaju (Psalam 91, 11; 103, 20-21). Oni se bore za Boga i štite njegov narod (Druga Knjiga o Kraljevima 6, 16-17; Psalam 91, 11-12; Danijel 6, 22; Matejevo evanđelje 26, 53).

Oni djeluju kao glasnici, donose Božju riječ ljudima kroz snove i vizije ili se jednostavno pojavljuju pred njima (Matejevo evanđelje 1, 20; 2, 13, Lukino evanđelje 1, 11-20, Djela apostolska 1, 10-11; 8, 26).

Anđeli su duhovna bića

Znamo da su anđeli duhovna bića, jer Biblija ih opisuje ovako: „služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?“ (Poslanica Hebrejima 1, 14). Sveti anđeli štuju Boga (Job 38, 7; Psalam 148, 2; Lukino evanđelje 2, 13-14; Otkrivenje 5, 11-12), no oni ne primaju štovanje za sebe (Otkrivenje 19, 10). Iako su sva ova obilježja iznimna, ona ne daju odgovor na pitanje imaju li anđeli dušu.

Biblija nije jasna o naravi same duše, osim da je sastavni dio duhovne naravi čovječanstva. Međutim, možemo pretpostaviti da je duša od ključne važnosti za našu osobnost. Ljude se naziva „dušama“ (Djela apostolska 2, 41). Ljudska je duša nematerijalna i besmrtna, ona nastavlja postojati nakon što ljudsko tijelo umre (Danijel 12, 2; Druga Poslanica Korinćanima 5, 8-9).

Anđeli imaju osobnost, duhovna su bića (Poslanica Hebrejima 1, 14), besmrtni su (Lukino evanđelje 20, 36). Međutim, u Bibliji se anđeli nikada ne opisuju i povezuju s dušom, a čini se da nematerijalna narav anđela nije isto što i nematerijalna narav ljudske duše.

Anđeli nemaju dušu?

Ljudska su bića jedinstvena među stvorenjima zato što su napravljena na sliku Božju (Knjiga postanka 1, 27). Anđeli su druga vrsta bića te su drukčiji od ljudi. Ljudi se neće preobraziti u anđele nakon smrti, a anđeli nikada neće postati ljudi. Ovo jasno razlikovanje i ključna važnost duše kod čovjeka kao bića ukazuje da anđeli nemaju dušu. 

Postoje i druge biblijske naznake da anđeli nemaju dušu. Ljudske duše trebaju pokajanje (Levitski zakonik 17, 11), Bog štiti i pročišćuje duše (Poslanica Titu 3, 5; Poslanica Hebrejima 10, 21-22), a duša može biti izgubljena i nađena (Ezekiel 18, 4; Jakovljeva poslanica 1, 21). Nijedna od ovih obilježja duše ne mogu se pripisati anđelima. Anđelima ne treba pročišćenje, pokora ili spasenje.

U Poslanici Hebrejima 1-2 opisuje se da je Isus superiorniji anđelima i da je on došao donijeti spasenje ljudima, a ne anđelima: „Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.“ (Poslanica Hebrejima 2, 16).

Anđelima nije potrebno spasenje

Anđeli štuju Isusa (Poslanica Hebrejima 1, 6). Bog „anđele čini vjetrovima, sluge svoje plamenom ognjenim“ (Poslanica Hebrejima 1, 7). Sveti anđeli služe onima koji su spašeni (Poslanica Hebrejima 1, 14), no njima nije potrebno spasenje. Ovo dodatno ukazuje da anđeli nemaju dušu.

Potrebno je razjasniti. Istina je da postoje pali anđeli koji ne služe Bogu i koji su, zapravo, Njegovi neprijatelji. Možemo pomisliti da ovi pali anđeli trebaju „spasenje“. Međutim, u Bibliji nema dokaza da bi oni ikada tražili iskupljenje ili da je Bog osigurao način njihovog spasenja.

Njima će se suditi (Druga Petrova poslanica 2, 4), a Sotona će biti bačen u Ognjeno jezero za cijelu vječnost (Otkrivenje 20, 7-15). S druge strane, ljudi imaju priliku izbjeći sud kroz krv Isusa Krista (Poslanica Efežanima 2, 1-10; Poslanica Rimljanima 8, 1; 10, 9-13; Ivanovo evanđelje 3, 16-18; Prva Ivanova poslanica 2, 2).

Svi koji se okrenu Bogu i povjere Isusu Kristu, bit će spašeni. Treba hvaliti Boga što nam je po svojoj milosti omogućio spasenje i vječno bivanje u Njemu (Otkrivenje 21, 1-4; Ivanovo evanđelje 14, 3; Poslanica Filipljanima 2, 21-23).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ: