Foto: Dvasrca.com

Koje je značenje imena Isus?

Ime Isus znači „Spasitelj“. To je isto ime kao Jošua u Starom zavjetu. Dano je našem Gospodinu jer spašava svoj narod od njihovih grijeha. To je Njegova posebna uloga.

Spašava ih od krivice za grijehe, čišćenjem u vlastitoj krvi za pomirenje. Spašava ih od vlasti grijeha stavljajući u njihova srca Duha za posvećenje. Spašava ih od prisutnosti grijeha uzimajući ih iz ovoga svijeta da žive s Njime. Spasit će ih od svih posljedica grijeha kada ih obuče u slavno tijelo u posljednji dan.

Isus je vrlo ohrabrujuće ime za grešnike otežane grijehom. On, koji je Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, legalno je mogao preuzeti neku više zvučnu titulu. No, nije to učinio. Vladari ovoga svijeta često su se nazivali velikima, osvajačima, hrabrima, veličanstvenima i slično. Sin Božji je zadovoljan da ga se zove Spasiteljem.

Oni koji traže spasenje mogu se hrabro približiti Ocu i s pouzdanjem imati pristup po Kristu. Njegova je uloga i Njegova želja da pokaže milost. „Ta Bog nije poslao Sina svojega na svijet da svijetu sudi, nego da se svijet po njemu spasi“ (Ivan 3,17).

Isus je ime koje je posebno drago i dragocjeno vjernicima. Često im pomaže. Daje im ono što novac ne može kupiti – unutarnji mir. Ublažuje njihove umorne savjesti i daje odmor njihovim teškim srcima. Salomonova Pjesma nad pjesmama opisuje mnoga iskustva kada kaže: „Mirisom su ulja tvoja dragocjena, ulje razliveno ime je tvoje; zato te ljube djevice“ (Pjesma 1,3). Sretna je osoba koja se ne pouzdaje samo u nejasne pojmove Božje milosti i dobrote, nego u ime Isus.

Autor: J. C. Ryle; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Jesus.org