Što znači ime Isus?

Ime Isus znači „Spasitelj“. To je isto ime kao Jošua u Starom zavjetu. Dano je našem Gospodinu jer spašava svoj narod od njihovih grijeha. To je Njegova posebna uloga.

Spašava ih od krivice za grijehe, čišćenjem u vlastitoj krvi za pomirenje. Spašava ih od vlasti grijeha stavljajući u njihova srca Duha za posvećenje. Spašava ih od prisutnosti grijeha uzimajući ih iz ovoga svijeta da žive s Njime. Spasit će ih od svih posljedica grijeha kada ih obuče u slavno tijelo u posljednji dan.

Isus je vrlo ohrabrujuće ime za grešnike otežane grijehom. On, koji je Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, legalno je mogao preuzeti neku više zvučnu titulu. No, nije to učinio. Vladari ovoga svijeta često su se nazivali velikima, osvajačima, hrabrima, veličanstvenima i slično. Sin Božji je zadovoljan da ga se zove Spasiteljem.

Oni koji traže spasenje mogu se hrabro približiti Ocu i s pouzdanjem imati pristup po Kristu. Njegova je uloga i Njegova želja da pokaže milost. „Ta Bog nije poslao Sina svojega na svijet da svijetu sudi, nego da se svijet po njemu spasi“ (Ivan 3,17).

PROČITAJTE: Zašto nam treba Spasitelj?

Isus je ime koje je posebno drago i dragocjeno vjernicima. Često im pomaže. Daje im ono što novac ne može kupiti – unutarnji mir. Ublažuje njihove umorne savjesti i daje odmor njihovim teškim srcima. Salomonova Pjesma nad pjesmama opisuje mnoga iskustva kada kaže: „Mirisom su ulja tvoja dragocjena, ulje razliveno ime je tvoje; zato te ljube djevice“ (Pjesma 1,3). Sretna je osoba koja se ne pouzdaje samo u nejasne pojmove Božje milosti i dobrote, nego u ime Isus.

Autor: J. C. Ryle; Izvor: christianity.com

NAJNOVIJE!