NaslovnicaDuhovnostJe li se ispunilo sve što je napisano o Isusu?

Je li se ispunilo sve što je napisano o Isusu?

U Luki 24, 44 Isus je rekao svojim učenicima da se mora ispuniti sve što je o Njemu napisano u židovskim spisima.

Ovaj članak će se osvrnuti na tu Isusovu tvrdnju. Je li se ispunilo sve što je o Njemu napisano u Starom zavjetu ili je neko od starozavjetnih proročanstava o Isusu ostalo neispunjeno?

Određen kontekst

Kako bismo odgovorili na gore postavljena pitanja, važno je pročitati ovaj stih u njegovom kontekstu.

„Nato im reče: “To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano. Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: “Ovako je pisano: `Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema’.“ (Luka 24, 44-47)

Ovaj je odlomak dio razgovora koji je Isus vodio sa svojim učenicima nakon svog uskrsnuća. Dok im je to pričao, oni još uvijek nisu shvaćali što se dogodilo i zašto se to dogodilo. Stoga je Isus uzeo vremena kako bi objasnio svojim učenicima da ono što se dogodilo nije bilo neočekivano. Isus je želio da shvate kako su Njegova patnja i smrt bili dio Božjeg plana od početka, kao što je bilo i Njegovo uskrsnuće od mrtvih trećeg dana. Sve što mu se događalo prethodnih dana bilo je očekivano i davno najavljeno.

Isus nije pokušavao reći svojim učenicima da je označio sva starozavjetna proročanstva o sebi. Umjesto toga, tješio ih je dajući im do znanja da se sve odvija po planu.

Proročanstvo o Kristu

Starozavjetna proročanstva o Isusu mogu se organizirati na nekoliko načina. Ponekad se radi o implicitnim predosjećajima. Žrtva na Dan pomirenja primjer je toga.

Ne postoji ništa u pripovijesti o ovoj žrtvi što izričito ukazuje na Isusa. Ali možemo se osvrnuti na to nakon Isusove žrtve na križu i vidjeti da je Dan pomirenja ukazivao na Isusa i da ga je On ispunio.

Druga vrsta proročanstva je ono s dvostrukim ispunjenjem. Primjer za to nalazimo u Izaiji 7, 14-17. U ovom odlomku, Izaija je kralju Ahazu dao znak o vojskama kojih se bojao. Znak koji se ispunio u roku od nekoliko kratkih godina. Ali Matej u Mateju 1, 22-23 citira početak ovog odlomka u Izaiji, o djevici koja je trudna, kako bi ukazao na rođenje Isusa, govoreći pritom o drugom ispunjenju Izaijinog proročanstva.

Treći oblik proročanstva u Starom zavjetu je onaj koji je eksplicitniji. Narod često nije dobro razumio ono što se proriče. Ali nije bilo sumnje da se odnosilo na nešto što je pred nama. I upravo ta proročanstva će istražiti ovaj članak.

Proročanstvo o nadolazećem Kralju

Neka od eksplicitnijih proročanstava o dolasku Mesije. Mesija, opisan kao Kralj i Pomazanik, potječe od Davida i vladat će narodom. On će poraziti njihove neprijatelje i vratiti sve one koje su Babilon i Asirija prognali.

Izaija 9, 1-7 govori o vremenu kada će se roditi dijete koje će zauvijek vladati na Davidovom prijestolju. Vladat će kraljevstvom koje će vladati mirom i podržavat će pravdu i pravednost. A taj će Kralj biti poznat kao “Dobri savjetnik, Moćni Bog, Otac vječni, Princ mira”. Izaija 11, 1-16 iščekuje to isto kraljevstvo. Kraljevstvo koje bi privuklo sve prognane Židove natrag u Izrael i koje bi porazilo sve njihove neprijatelje. Ovaj će Kralj suditi zemlji, nakon čega će uništiti sve zlo na zemlji.

U Jeremiji 23, 1-8, čitamo o uzdizanju pravedne Davidove grane, koja će vladati nad ostatkom Izraela i vratiti prognanike u njihove domove. Daniel 7, 13-14 sadrži viziju nekoga poput sina čovječjeg koji dolazi s oblacima. Bio je doveden pred Boga i dana mu je vlast da vlada nad kraljevstvom koje će trajati zauvijek. Cijeli svijet će mu se pokloniti.

Vatra koja pročišćava

Proroci koji su bili piscu bili su puni osude za narode Izraela i Judeje. Njihovo idolopoklonstvo i društvena nepravda oskvrnjivali su narode i bili uzrok njihovog konačnog uništenja.

Malahija 3, 1-5 napisan je dosta nakon povratka iz progonstva. Ipak, mnogi od istih problema su i dalje prisutni. Malahija je čekao vrijeme kada će Gospodin doći i pročistiti svoj narod. Bog će poput vatre koja pročišćava, pročistiti svoj narod tako što će im suditi i osuditi opake.

Sluga koji pati

Nasuprot Kralju Osvajaču, koji je prikazan u gornjim odlomcima nalazi se stihovi iz Izaije, koji  ukazuju na drugačiji tip Mesije. Izaija 52, 13-53, 12 je najeksplicitnija od prikaza o Sluzi koji pati.

Ovog će Slugu čovječanstvo prezreti i odbaciti. Probost će Ga zbog našeg bezakonja i pretrpjet će smrt, kao žrtvu za grijeh. Poslije toga Njegova će smrt biti opravdanje za mnoge i bit će zdesna Bogu. Ovdje prikazana slika Sluge u suprotnosti je s onom o Kralja, koji će doći i vladati nad vječnim Kraljevstvom. Ali ima neke sličnosti s Malahijinom vatrom pročišćivanja, koja će doći kako bi pročistila Božji narod.

Je li Krist ispunio svako od tih proročanstava?

Uobičajeno očekivanje za vrijeme Isusove zemaljske službe bilo je da će Mesija doći kao Kralj i Pobjednik iz Davidove loze. Kralj koji će osloboditi Izrael od rimske dominacije, uspostaviti Kraljevstvo koje će vladati svijetom. To je bilo očekivanje Isusovih učenika tijekom tri godine, koje su proveli s njim sve do Pedesetnice. Riječi koje je uputio svojim učenicima, a koje su zabilježene u Luki 24, 44-47 bilježe da Krist nije došao kao Kralj Pobjednik. Umjesto toga, došao je kao Sluga patnik, opisan u Izaiji, koji će dati svoj život kao žrtvu pomirnicu za mnoge. Ovo je tema koja je najeksplicitnije opisana u Izaiji, ali, kao što je Krist rekao, može se pronaći u cijelom Starom zavjetu. Postoji neki smisao u kojem je Krist također ispunio ona proročanstva koja su očekivala da će Davidov potomak preuzeti prijestolje Njegovog Kraljevstva, jer je biološki Krist potomak iz Davidove loze.

Krist i sada vlada Kraljevstvom koje nikada neće završiti. Ali to Kraljevstvo i Njegova vladavina još nisu dosegli svoje konačno stanje. Mi se radujemo potpunijem ostvarenju toga.

Sud o kojem se govori u Izaiji 11, 3-5 i obnova Edena, prorečena u Izaiji 11, 6-9 još uvijek čekaju na ispunjenje. Isus će se vratiti na kraju ovog doba, kako bi uspostavio svoje potpuno ostvareno Kraljevstvo, kako bi izvršio presudu nad svojim neprijateljima i kako bi donio mir. Njegovom smrću, ukopom i uskrsnućem, kao i naviještanjem evanđelja, ispunilo se sve što su navijestili Zakon, Proroci i Psalmi. Ali ima još toga što je pred nama u budućnosti, što još čeka na ispunjenje.

Autor: Ed Jarrett; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: