Zašto Isus nije znao dan i sat Svog povratka?

Ako je Isus Bog u tijelu, ne bi li onda trebao znati dan i sat svoga povratka? Uostalom, Bog zna sve. Stoga, ako Isus ne zna sve, onda ne može biti Bog.

Matej 24,35-37 „Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac. Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega.“

Ovaj prigovor najčešće koriste Jehovini svjedoci, ali se njime također služe i Kristadelfijanci. To je svakako dobro pitanje.

Isus je istovremeno bio Bog i čovjek. On je imao dvije prirode. U isto vrijeme je imao božansku i ljudsku prirodu. Ovo učenje je poznato kao hipostatska unija, odnosno dvije naravi se istovremeno nalaze u jednoj osobi. Hebrejima 2,9 kaže da je Isus bio „za malo manji od anđelâ“. Također, u Filipljanima 2,5-8 kaže da je Isus „sam sebe oplijenio uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik“. Kološanima 2,9 kaže: „Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva“. U isto vrijeme, Isus je bio i Bog i čovjek.

Kako je Isus mogao reći da ne zna dan ni sat Svoga povratka?

Kao čovjek, Isus je imao ograničenja koja ima čovjek. To je razlog zašto imamo stihove poput Luke 2,52 koji kaže: „A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.“ Dakle, u ovom trenutku svoje službe mogao je reći da ne zna dan ni sat svoga povratka. To nije negiranje Njegovog božanstva, već potvrda toga da je čovjek.

Također, logika da Isus ne može biti Bog zato što nije znao sve je dvoznačna. Kada bismo našli stihove u kojima Isus zna sve, to bi onda dokazalo da je Bog, zar ne?

„Upita ga treći put: ‘Šimune Ivanov, voliš li me?’ Ražalosti se Petar što ga upita treći put: ‘Voliš li me?’ pa mu odgovori: ‘Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.’ Kaže mu Isus: ‘Pasi ovce moje!’ (Ivan 21,17).

Isus nije ispravio Petra i rekao: „Čekaj malo, Petre, ja ne znam sve.“ On je pustio da Petar nastavi nakon njegove izjave da Isus sve zna. Prema tome, to mora biti istina.

Što kad bismo imali stih koji kaže da Isus nije znao sve i još jedan koji kaže da je Isus znao sve, nije li to onda proturječnost? Ne, nije.

Prije nego je bio razapet i uskrsnuo, Isus je rekao da samo Otac zna dan i sat Njegovog povratka. Tek nakon Isusovog raspeća i uskrsnuća sveznanje je pripisano Isusu. Kao što sam već rekao, Isus je bio pod ograničenjima koja je imao dok je bio čovjek i dok nije završio svoju službu na ovoj zemlji. A onda je bio proslavljen po Njegovom uskrsnuću. Ipak, On je još uvijek bio čovjek (usporedi Kol 2,9; 1 Tim 2,5). Nakon Isusovog uskrsnuća, mogao se pojaviti i nestati po volji. To nije normalna sposobnost čovjeka; to je, po svemu sudeći, normalna sposobnost uskrslog i proslavljenog čovjeka. Isus je bio drugačiji nakon uskrsnuća. Došlo je do promjene. I dalje je bio čovjek, a imao je znanje o svemu.

Autor: Matt Slick; Prijevod: Vesna L.; Izvor: CARM