”… Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.” (Ivan 1,14)

Vjerniče, možeš svjedočiti da je Krist Jedinorođeni od Boga Oca i prvouskrsli od mrtvih. Možeš reći: On je meni božanski, iako ga drugi smatraju samo čovjekom. Za mene je učinio ono, što osim Boga, nitko ne može učiniti.

Savladao je moju tvrdoglavost, razmekšao moje tvrdo srce, otvorio mi um i slomio moj otpor. Promijenio je moje jadikovanje u smijeh, a tugu u radost. Okončao je moje robovanje i napunio mi srce neizrecivim blaženstvom.

Drugi neka misle što hoće, za mene je On Jedinorođeni od Oca, neka je slava Njegovom imenu! On je i pun milosti. Da nje nije bilo, nikada ne bih bio spašen. On me je vraćao i onda kada sam pokušao izbjeći Njegovu milost.

VIDI OVO: 6 pokazatelja vjernikova rasta u milosti

Kada sam konačno došao, drhteći kao osuđenik, On mi reče: »Tvoji grijesi su ti oprošteni — budi dobre misli!« On je pun istine. Istinita su Njegova obećanja, niti jedno nije zakazalo.

Tvrdim da ni jedan sluga nema takvog Gospodara kao što je moj, ni jedan brat takvog rođaka kakav je On, ni jedna žena nema takvog muža, kao što je Krist mojoj duši, ni jedan grešnik boljeg Spasitelja, žalosni boljeg tješitelja.

Ništa u životu ne želim bez Njega. On je moj život, u smrti On uništava moju smrt, u siromaštvu Krist je moje bogatstvo, u bolesti On mi ublažuje bolove, u tami On je moja zvijezda, u svjetlu On je moje sunce, On je mana oko šatora u pustinji i On će biti novo sjeme domaćinu kada stignu u Kanaan.

Isus je pun milosti, a ne gnjeva! Punina istine, a ne prevare. Istine i milosti On je pun, savršeno pun. Dušo moja, hvali danas cijelim srcem »jedinorođenog« od Boga.

Autor: Charles Spurgeon