Isus je upravo pored vas! On je bliže od daha. Po vjeri možete pružiti ruku i dotaći Ga. Može doći dan kad će se onaj koji vam je sada najbliži prijatelj udaljiti kao najudaljenija zvijezda, ali Isus je uvijek tako blizu da može čuti i najtiši šapat vašeg srca.

”Gle,”, kaže Isus, ”Ja sam uvijek s tobom.” ”Gle ja sam s tobom da budeš moj”. ”Gle, ja sam s tobom da te savjetujem i vodim.”

”Gle, ja sam s tobom da ti pomognem i jačam te.” ”Gle, ja sam s tobom da te štitim i čuvam”. ”Gle, ja sam s tobom da radim sva tvoja djela u tebi i za tebe.”

”Gle, ja sam s tobom da ti osnažim vrline i oprostim grijehe.” ”Gle, ja sam s tobom da ti raspršim sumnje i odgovorim na molitve.”

VIDI OVO: Ako čekaš na Isusa, On će doći u pravo vrijeme i učiniti nešto s tobom

”Gle, ja sam s tobom da te blagoslovim i okrunim besmrtnošću i vječnom slavom”

O, kao želim da svatko od vas žudi za Isusom! Znam kako buka valova mora života mora zvučati u vašim ušima, ali slušajte, ne možete li čuti Njegov poziv? Dječice moja, jeste li gladni? Imate li nešto za jelo?

Dođi, moj brate, sa svojom dušom; dođi, moja sestro, sa svojim grijehom. Dođi, prijatelju moj, kakvu god potrebu imaš. Gospodin koji je pozvao učenike da dođu i jedu upućuje isti poziv svakome od vas.

Hoćeš li Mu doći?

Autor: Charles S. Price